Kontejnerski saobraćaj u riječkoj luci porastao 8,1% u 2018.

Kontejnerski saobraćaj u riječkoj luci prošle godine je dosegao rekordnih 227.375 TEU-a, što je za 17 hiljada ili 8,1 posto bolji rezultat nego na kraju 2017. godine, u kojoj je na Brajdici, prvi put u istoriji, bilo prekrcano više od 200.000 kontejnera.

Rekordne rezultate beleže i ostale dve kontejnerske luke Severnog Jadrana, Trst i Kopar. Kopar je zabežio rast od 6,3 posto, što u postotku možda ne zvuči puno, ali u apsolutnim brojkama slovenska je luka prekrcala 77.000 kontejnera više nego godinu ranije, te se s 988 hiljada TEU-a sasvim približila magičnoj brojci od milion TEU-a godišnje, a time i svom maksimalnom sadašnjem kapacitetu, piše Novi list.

Najveći rast među trima lukama u 2018. godini, baš kao i godinu ranije, ostvario je Trst, s povećanjem od 14,5 posto, odnosno s 546 hiljada TEU-a, na 625 hiljada. Nagli rast kontejnerskog saobraćaja u tršćanskoj luci poslednjih godina ponajviše se veže uz ulazak brodarskog diva MSC-a u vlasništvo terminala, koji je doneo nove terete, ali i luku Trst pretvorio u svoje glavno čvorište na Jadranu, gde se kontejneri prekrcavaju s broda na brod.