Veliki pad dobiti kompanije Maersk u prošloj godini

Kompanija A.P. Moller – Maersk zabeležila je značajan pad neto dobiti u 2023. Nakon 29,3 mililijarde dolara u 2022, prošle godine neto dobit iznosila je 3,9 milijardi diolara, odnosno oko 87% manje.

U saopštenju koje je kompanija objavila sredinom meseca, ističe se da je „Maersk ostvario solidne finansijske rezultate za 2023, u skladu sa svojim finansijskim smernicama za godinu“.

– Dok je obim u većini sektora porastao i snažna kontrola troškova pomogla da se poboljšaju rezultati, cene su nastavile da padaju, posebno na okeanu. Prihod je u 2023. iznosio 51,1 mlrd USD, sa EBIT maržom od 7,7% pod uticajem pada vozarina – naveo je Maersk.

Vincent Clerc, generalni direktor kompanije A.P. Moller – Maersk,  naglasio je da je 2023. bila prelazna godina posle izuzetnog tržišnog buma izazvanog pandemijom.

– Ostvarili smo solidne finansijske rezultate uprkos značajno izmenjenim okolnostima i dobro smo pozicionirani da upravljamo očekivanim preprekama u 2024. Preduzimajući rane i odlučne mere za sprovođenje striktnog upravljanja troškovima, prilagodili smo se novoj realnosti. Moramo da vidimo dalji napredak u logističkom poslovanju kako bismo bili u skladu sa našim ciljevima, dok nastavljamo da radimo na transformaciji i unapređenju svoje konkurentnosti – rekao je Clerc.

Napomenuo je i da je kriza u Crvenom moru izazvala trenutna ograničenja kapaciteta i privremeno povećanje cena, ali da smatra da će na kraju prekomerna ponuda transportnih kapaciteta dovesti do pritiska na cene i da će uticati na rezultate kompanije.

– Trenutni poremećaji i nestabilnost tržišta naglašavaju potrebu za otpornošću lanca snabdevanja, dodatno potvrđujući da je Maerskov put ka integrisanoj logistici pravi izbor za naše klijente da efikasno upravljaju ovim izazovima – poručio je Clerc.

Najznačajnije finansijske pokazatelje za 2023. godinu možete pogledati u nastavku, a kompletan izveštaj preuzeti sa zvaničnog sajta kompanije maersk.com. 

Izvor: APMM Annual Report 2023

Finansijske smernice za 2024. zasnovane su na očekivanju da će globalni rast obima kontejnera tokom ove godine iznositi između 2,5% i 4,5% i da će Maersk rasti u skladu sa tržištem.

Nadalje se očekuje da će se značajni izazovi prevelike ponude u sektoru pomorskog transporta u potpunosti ispoljiti tokom 2024. Takođe, ostaje velika neizvesnost oko trajanja i stepena poremećaja u Crvenom moru (od jednog kvartala, pa sve do cele godine).

Izvor: APMM Annual Report 2023

Foto: Pixabay.com/WikimediaImages