Luci Bar neophodno ulaganje u infrastrukturu u zaleđu

Verujem da je Luku Bar, u skladu sa strateškim i prostorno-planskim dokumentima, neophodno razvijati kao glavnu međunarodnu teretnu luku u Crnoj Gori, rekao je u intervjuu za Pobjedu ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Filip Radulović.

Na pitanje šta je potrebno za dalji razvoj barske luke, Radulović kaže da je od ključne važnosti značajnije ulaganje u infrastrukturu u njenom zaleđu.

– Ono što je ključno za dalji razvoj ove trgovačke luke od nacionalnog značaja jeste značajnije ulaganje u infrastrukturu u njenom zaleđu, gde pre svega mislim na železničku infrastrukuturu, ali svakako i putnu. Odgovarajuće investicije u navedeno omogućile bi i razvoj multimodalnog transporta preko Luke Bar – naglasio je.

Na pitanje da li se može očekivati spajanje dva lučka operatera – Luke Bar i Port of Adria, kao i da li će i aktuelna vlada pregovarati sa turskim investitorom Global Ports o otkupu njihovih akcija u Port of Adria, čime bi država postala većinski vlasnik te kompanije, Radulović kaže da će se „sagledati potencijalni modeli“.

–  Kada je u pitanju potencijalno objedinjavanje lučkih operatera u Luci Bar, u saradnji sa kolegama iz Vlade, sagledaću potencijalne modele koji bi mogli biti primenjeni, ukoliko, naravno, Vlada zauzme u konačnom stav da će biti objedinjeno lučko područje i da će istim upravljati Luka Bar AD. Moje je mišljenje da bi za adekvatnu valorizaciju Luke Bar bilo neophodno ponovo objediniti lučko područje i omogućiti da jedan operater pruža lučke usluge.

Foto: Luka Bar