Luka Bar može da obavlja utovar i istovar tereta

Barska kompanija Port of Adria nema ekskluzivno pravo da obavlja utovar i istovar kontejnera u akvatorijumu barske luke, već taj posao može raditi i kompanija Luka Bar, smatraju u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

– Imajući u vidu da Port of Adria nije stekla ekskluzivno pravo za utovar i istovar kontejnera i da ne postoje smetnje da i kompanija Luka Bar obavlja poslove za koje je registrovana, nisu se stekli uslovi da Ministarstvo saobraćaja u ovom momentu pokrene bilo kakve konkretne postupke povodom obavljanja tih delatnosti oba privredna subjekta na lučkom podučju – kazali su Pobjedi iz tog resora.

Luka Bar odnedavno pretovara generalne terete, uključujući i kontejnere. Izvršni direktor te kompanije u većinskom državnom vlasništvu, Vladan Vučelić potvrdio je krajem jula tu informaciju i naveo da je u skladu sa propisima i nedavno potpisanim aneksom ugovora o korišćenju morskog dobra da Luka Bar obavlja pretovar svih vrsta tereta, bez ikakvih formalnih ili faktičkih prepreka.

– Bez okončanog postupka pred Agencijom za zaštitu konkurencije, a imajući u vidu eksplicitnu odredbu i samog koncesionog ugovora, sklopljenog 27. decembra 2013, verujemo da se ne može smatrati da je firma Kontejnerski terminal i generalni tereti, odnosno Port of Adria, stekla pravo da ekskluzivno obavlja pretovar robe iz kontejnera i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar –  kazali su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je Agencija za zaštitu konkurencije 2015. godine zauzela isti stav.

– Agencija je konkretno ukazala da ne vidi bilo kakve smetnje da Luka Bar obavlja sve delatnosti za koje njegov osnivač i vlasnik nađu za shodno u svom poslovanju, uključujući, ali se ne ograničavajući i na pretovar kontejnera i generalnih tereta – rekli su iz Ministarstva i dodali da je s tim mišljenjem tada upoznata i kompanija Port of Adria.

Iz Ministarstva su naveli da tačka koncesionog ugovora – ekskluzivna prava – definiše da će koncesionar za deset godina od stupanja na snagu ovog ugovora imati ekskluzivno pravo i obavezu da obavlja utovar i istovar kontejnera, kao i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar, pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti konkurencije.

– Port of Adria je bila dužna da pokrene postupak pojedinačnog izuzeća u ciju dokazivanja ispunjenosti uslova iz člana Zakona o zaštiti konkurencije, kako bi, ukoliko nadležni organ utvrdi da ispunjava uslove, mogla steći pravo ekskluziviteta –  dodali su iz Ministarstva.

Oni su kazali da u odnosu na navode da je došlo do kršenja obaveza koje je preuzeo koncedent po osnovu zaključenog ugovora o koncesiji, pre se može govoriti o propuštanju koncesionara da pokrene postupak utvrđivanja postojanja eventualnog prava da ekskluzivno obavlja pretovar kontejnera i generalnog tereta od broda do terminala u akvatorijumu Luke Bar.

– Ovakav propust koncesionara se ne može smatrati povredom ugovora o koncesiji od koncedenta – rekli su iz Ministarstva.

Iz menadžmenta Port of Adrie, koja je u vlasništvu turske kompanije Global Ports, su krajem jula saopštili da ova barska kompanija ima ugovoreno ekskluzivno pravo za pretovar kontejnera i generalnih tereta do 2023. godine, koje će štititi pred međunarodnim pravnim institucijama ako Luka Bar nastavi da ga krši.