Port of Adria tuži luku Bar pred međunarodnim sudovima?

Kompanija Port of Adria ima ugovoreno ekskluzivno pravo za pretovar kontejnera i generalnih tereta do 2023. godine i ako Luka Bar nastavi to da krši, štitićemo svoje pravo pred međunarodnim pravnim institucijama, najavljeno iz menadžmenta kompanije.

Direktor većinski državne Luke Bar Vladan Vučelić potvrdio je „Vijestima“ prošle sedmice da ta kompanija pretovara kontejnere i da „u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nedavno potpisanim aneksom IV ugovora o korišćenju morskog dobra, obavlja pretovar svih vrsta tereta, bez ikakvih formalnih ili faktičkih prepreka“.

Na osnovu kupoprodajnog ugovora od novembra 2013. godine, kao i ugovora o koncesiji od decembru 2013. godine, AD Port of Adria Bar ima ekskluzivno pravo na pretovar kontejnera i generalnih tereta do 2023. godine. Kada je AD Luka Bar 2015. godine prvi put prekršila navedeno pravo ekskluziviteta, Lučka uprava Crne Gore je, kao potpisnica koncesionog ugovora u ime Vlade Crne Gore, jasno saopštila kompaniji Luka Bar da Port of Adria ima ekskluzivno pravo pretovara kontejnera i generalnih tereta u periodu 10 godina od dana privatizacije“, navodi se u reagovanju PoA, kompanije u vlasništvu turskog Global Ports holdinga povodom informacije koji su preneli mediji da će i Luka Bar vršiti pretovar kontejnera.

Kako dodaju, u slučaju da Luka Bar nastavi sa kršenjem ekskluzivnih prava koja su Port of Adria dodelile nadležne institucije države Crne Gore, svoje pravo osiguraće i nadoknaditi pred međunarodnim pravnim institucijama nakon objedinjavanja neophodne dokumentacije čija je priprema već u toku.

Iz PoA napominju da je Vlada 2012. godine objavila javni međunarodni poziv za privatizaciju tadašnjeg akcionarskog društva Kontejnerski terminal i generalni tereti Bar, imajući u vidu da je godinama unazad negativno poslovalo, imalo zastarelu opremu, staru i dotrajalu infrastrukturu i zapošljavalo 582 zaposlena.

„Vlada je tražila strateškog partnera koji će realizovati neophodne kapitalne investicije i modernizovati organizaciju lučkog operatora i na taj način povećati konkurentnost i relativno mali udeo na veoma konkurentnom ciljnom tržištu“, prenosi bankar.me.