Luka Novi Sad otvorila novi teretni ulaz

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je preduzeće Luka Novi Sad i tom prilikom zajedno sa direktorom Luke prof. dr Aleksandrom Milovančevim pustio u rad novu ulaznu kapiju za teretna vozila sa najsavremenijom opremom koja će ubrzati analize tereta, omogućiti efikasniji pretovar i nesmetan dvosmerni saobraćaj teretnih vozila u Luci Novi Sad.

 – Novi teretni ulaz pojednostaviće i učiniti ekonomičnijim ulazak kamiona u prostor Luke, a najmodernija laboratorija za uzorkovanje žitarica na Balkanu koja za dva minuta može da uradi uzorkovanje sa 12 mesta u svakom tovaru svakako će ubrzati analize tereta i omogućiti efikasniji rad. Posebno me raduju izuzetni ovogodišnji rezultati Luke Novi Sad koji nikada ranije u njenoj istoriji nisu zabeleženi. Nadam se da ćemo imati mogućnosti i prilike da prošrujemo kapacitete Luke koja je veliki potencijal našeg grada, i da ćemo uspeti što više da iskoristimo povoljan geo-strateški položaj Novog Sada budući da se nalazi na Koridoru 7, na raskrsnici kopnenih i vodenih puteva – rekao je gradonačelnik Vučević.

Direktor Luke Novi Sad prof. dr Aleksandar Milovančev istakao je da je to preduzeće u novembru ove godine napravilo rekordan pretovar robe što je, kako je rekao, dokaz da su zaposleni i uprava složni u nastojanju da se poslovanje Luke bitno unapredi.

On je takođe rekao da će se zahvaljujući otvaranju novog teretnog ulaza, i početku rada nove najsavremenije SGS sonde za automatsko uzorkovanje i nove vage, značajno ubrzati analiza tereta što će doprineti i efikasnijem poslovanju tog preduzeća.