Na rekama u Srbiji pretovareno 20% više tereta – Najveći rast u smederevskoj luci

Agencija za upravljanje lukama u prethodnoj godini zabeležila je najbolje rezultate do sada kada je u pitanju teretni saobraćaj. Na rekama u Srbiji tokom 2019. godine pretovareno je 14,2 miliona tona tereta, što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na 2018. godinu. Obim transporta i pretovara tereta povećan za petinu ukazuje na skok privredne aktivnosti u Srbiji, naročito u oblasti hemijske industrije, energetike, rudarstva i građevine, saopštila je AUL.

Podaci Agencije pokazuju da je na 10 od ukupno 13 lučkih područja u evidentirano povećanje pretovarene količine tereta. Najveći rast ostvarilo je lučko područje u Smederevu, gde je pretovareno ukupno četiri miliona tona tereta, što luku u Smederevu čini jednom od najprometnijih na celom Dunavu.

Najčešće pretovarena vrsta tereta i dalje jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 23,93% pretovara. Rude su na drugom mestu, sa udelom od 16,48%, dok se žitarice nalaze na trećem mestu sa 15,95%. Nafta i naftni derivati su na četvrtom mestu sa 14,08%. Evidentirane su i povećane količine uglja i rasutog tereta, koji su u 2019. učestvovali sa po 8% u ukupnom pretovaru na rekama u Srbiji.

Prema podacima Agencije, najveća razlika u količini pretovarenog tereta zabeležena je kod žitarica i uljarica. Zahvaljujući poboljšanju uslova na međunarodnom tržištu merkantilne robe, evidentirano je 969.000 tona pretovarenih žitarica više u odnosu na prethodnu godinu. Mere Vlade za poboljšanje energetske stabilnosti zemlje rezultirale su sa 734.000 tona više pretovarenog uglja nego u 2018. godini.

Rad Agencije tokom 2019. godine obeležio je nastavak unapređenja rada u oblasti informacionih tehnologia. Putem Portala elektronskih prijava, Agenciji je dostavljeno 76,5% ukupnog broja prijava koje obveznici podnose za naplatu lučkih naknada. Na taj način ostvarene su značajne uštede vremena i troškova, dodaje se u saopštenju AUL.