Nautički klasteri – efikasan vid korišćenja hidroloških kapaciteta Vojvodine

U Skupštini AP Vojvodine je u sredu (25. septembar 2013. godine) održana međunarodna konferenciji pod nazivom ,,Razvoj lanca dobavljača u nautičkom sektoru u Jugoistočnoj Evropi“, koju je otvorio pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin. Resorni sekretar je istakao da je cilj konferencije zajednički doprinos promovisanju ideje povezivanja, udruživanja u klaster organizacije, kao i saradnje u nautičkom sektoru u Republici Srbiji.

Konferencija je deo promocije projekta ,,Jadranski ekonomski klaster klub“, koji je realizovan od strane Regionalne agencije ,,Alma Mons“ iz Novog Sada i privrednih komora Beograd i Leskovac. Projekat je namenjen klasterima malih i srednjih preduzeća jadranskog područja, a u planirane aktivnosti biće uključene i mnoge institucije, agencije, poslovna udruženja i centri za inovacije.

Projekat ,,Jadranski ekonomski klaster klub“ predstavlja transnacionalni lanac vrednosti i finansiran je u okviru IPA Jadranskog programa saradnje. Sprovodi ga 15 partnera iz šest evropskih zemalja: Italije, Grčke, Albanije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a vodeći partner je Udruženje komora Veneta iz Italije.

Miroslav Vasin je podsetio da je Vlada AP Vojvodine posvećena projektima koji utiču na unapređenje privrednih grana i pritom istakao: ,,AP Vojvodina je prema statističkim podacima u samom vrhu evropskih regija po svojih hidrološkim kapacitetima, ali je po korišćenju svojih reka i kanalske mreže u samom začelju. Stoga je potrebno podržati ovakve projekte koji ističu značaj Vojvodine kao destinacije u dunavskom toku.

Ovaj projekat podstiče tri strateška pravca iz Programa za poboljšanje stanja u oblasti privrede: realizaciju Dunavske strategije kao okosnice u planovima razvoja AP Vojvodine; klasterizaciju, podsticanje udruživanja privrednika na svim nivoima i u svim sektorima i preusmeravanje tokova saobraćaja na jefitiniji i ekološki čistiji – vodni saobraćaj. Nautiku posmatramo u širem kontekstu, kao turističku delatnost i kao podsticaj razvoju sektora brodogradnje“.

Učesnicima konferencije, partnerima na projektu, lokalnim samoupravama i preduzećima iz regiona predočena je još jednom prednost i potreba za stvaranjem klastera nautike, koji treba da podstaknu institucionalnu podršku razvoja nautičkog sektora u našoj zemlji gde za sada imamo deset klastera, čija je delatnost vezana za nautiku.