Nedostatak kontejnera utiče i na porast oštećenja robe

Globalna nestašica kontejnera povećava broj i ozbiljnost slučajeva oštećenja tereta, pokazuje izveštaj analitičara Battermann & Tillery.

Kako se navodi, nedostatak kontejnerskih kapaciteta podstiče kompanije da posežu za plovilima za rasute terete kao alternativom. Sa druge strane, ne ulaže se u svim slučajevima dodatni napor za unapređenje pakovanja i ambalaže, kako se bi se pošiljke pripremile za drugačiji vid transporta.

Battermann & Tillery izveštaj objavljen je u martovskom biltenu Međunarodne unije pomorskog osiguranja (International Union of Marine Insurance – IUMI). Analitičari navode da su se nedavno pozabavili mnogobrojnim zahtevima za transport teret kada su, na primer, velike količine ploča od iverice ili granitnog kamena – što je uobičajeno kontejnerski teret – transportovane bulkerima.

Takav postupak, uz uobičajene poteškoće u transportu, ambalažu neprikladnu za ove namene, te probleme u manipulaciji teretom i skladištenju, rezultirao je oštećenjema, u nekim slučajevima i velikom štetom, navodi se.

Prevoz rasutih tereta se po mnogo čemu razlikuje od kontejnerskog transporta, na primer u načinu odlaganja, rukovanja i obezbeđenja robe.

Stoga, ako se vlasnik odluči da svoju robu transportuje bulkerima, ambalaža mora biti modifikovana i ojačana, inače se ne može garantovati da će teret stići na odredište bezbedno i bez oštećenja.

– Zbog malog broja pakovanja i malog prostora kontejnera, obezbeđivanje robe u kontejnerskom transportu je relativno jednostavno. Na brodovima za rasuti teret, međutim, različite pošiljke se utovaraju zajedno. Zbog dizajna plovila javljaju se različiti problemi, kao što su razmaci između jedinica pakovanja, razlike u visini itd. U principu, takvi problemi se mogu rešiti odgovarajućim sredstvima i stručnošću, kako bi se sprečila šteta. Međutim, slučajevi koje smo videli takođe pokazuju da zaposleni na poslovima utovara u lukama, često nemaju dovoljno iskustva da pravilno utvare i obezbede takvu robu – dodaje se.

Celokupno izdanje IUMI biltena za mart 2022, kao i analizu Battermann & Tillery, možete pročitati OVDE.