Nova luka kod Pupinovog mosta u Beogradu – Izgradnja bi mogla da počne krajem 2017. godine

Nedaleko od Pupinovog mosta na levoj obali Dunava u naselju Borča krajem 2017. godine bi mogla da počne izgradnja nove luke u Beogradu. Uz to, u planu je da nedaleko odatle, kod Krnjače, bude izgrađen lučki terminal za pretovar prirodnih agregata kao što su pesak i šljunak, a ukoliko bude potrebe, još jedan ovakav terminal biće građen u Beogradu i to na Savi.

U aprilu 2015. godine Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i osnivač kineske kompanije „China Environmental Energy Holdings“ potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji na osnovu koga bi ova firma mogla biti partner državi u izgradnji nove luke. Mеmorandum prеdviđa zajеdnički rad na projеktu izgradnjе i korišćеnja lukе kod Pupinovog mosta, a način saradnje bio bi preciziran po usvajanju Studije izvodljivosti.

Ministarstvo građevinarstva je donelo Odluku o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom.

Iz Ministarstva građevinarstva navode da je potrebno da bude usvojena Studija izvodljivosti za izgradnju nove luke u Beogradu, koja je trenutno u pripremi i koja treba da pruži prikaz potrebnih radova i troškova izgradnje. Nakon usvajanja Studije izvodljivosti za 2016. godinu je planirana i izrada Prostornog plana područja posebne namene za novu luku, a nakon toga sledi usvajanje Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Beogradu.

Uporedo sa tim, vodiće se pregovori sa potencijalnim lučkim operaterima koji su zainteresovani za dobijanje lučke koncesije, kao i izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju, odnosno dobijanje lučke koncesije.

U slučaju uspešnih pregovora sa potencijalnim investitorima i dodeljivanja lučke koncesije, izgradnja bi mogla da počne krajem 2017. godine ili početkom građevinske sezone u 2018. godini, prenosi portal „eKapija„.