Porast pretovara tereta na rekama u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine značajna povećanja obima teretnog i putničkog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine.  U srpskim lukama pretovareno je 6,28 miliona tona tereta, što predstavlja rast od 14% u poređenju sa prvim polugodištem 2018. godine.

Najčešće pretovarena vrsta tereta i dalje jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 21% pretovara. Rude su na drugom mestu sa udelom od 20%. Novinu u strukturi predstavlja skok pretovarene količine žitarica na treće mesto sa učešćem od 18% dok su na četvrtom mestu nafta i naftni derivati koji učestvuju sa 12% u ukupnom pretovaru.

Povoljni uslovi na tržištu merkantilnih proizvoda doprineli su tome da je količina pretovarenih žitarica u prvoj polovini 2019. godine veća za gotovo 800 hiljada tona nego nakon drugog kvartala prošle godine.

Prateći stalan i stabilan trend rasta teretnog saobraćaja, predviđanja Agencije su da će do kraja godine u lukama u Srbiji biti pretovareno više od 13 miliona tona tereta.

Podeli na društvenim mrežama: