Nova ulaganja na Dunavu – Luke Bogojevo i Prahovo šire kapacitete

Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja najavilo je proširenje luka u Bogojevu i Prahovu, koje će omogućiti da budu uključene u Core TEN-T mrežu rečnih luka.

U Bogojevu će, prema planu, biti izgrađen lučki logistički centar, odnosno nov skladišni prostor za rasute terete (šljunak i pesak) i komadnu robu, kao i novi silosi za žitarice, mineralna đubriva i uljarice, te prateća infrastruktura – železnički industrijski kolosek u dužini od 2,5 km, koji će biti povezan sa nacionalnom železničkom mrežom. Osim toga, u planu je izgradnja i još jednog vertikalnog keja, koji bi trebalo da omogući specijalizaciju luke za pretovar i skladištenje žitarica, uljarica i mineralnog đubriva.

S obzirom na sve veću potrebu za upotrebom kontejnera u prevozu žitarica, u Bogojevu se očekuje i izgradnja kontejnerskog terminala manjeg kapaciteta.

Pojektovani dodatni kapaciteti Luke Bogojevo, kao i proširivanje vrsta lučkih usluga koje ova luka nudi, treba da omoguće pretovar i skladištenje najmanje 600.000 tona raznih vrsta poljoprivrednih proizvoda.

Veliki radovi očekuju i Luku Prahovo, u koju bi, prema nedavnim najavama ministarke Zorane Mihajlović, u narednom periodu trebalo da bude uloženo 10 miliona evra.

U toj luci biće sagrađeni novi skladišni kapaciteti za rasute i generalne terete, te modernizovana lučka mehanizacija. Projektovani novi kapaciteti trebalo bi da omoguće pretovar i skladištenje najmanje 2 miliona tona različitih vrsta rasutih i generalnih tereta.

Osim toga, u Prahovu će biti izgrađen i terminal za prijem, tretman i odlaganje brodskog ulja i otpadnih voda, koji će biti prvi „zeleni terminal“ u lukama na teritoriji Srbije.

Proširenje kapaciteta biće značajno kompanijama koje posluju u zaleđu ove luke, a pripadaju Borskom okrugu, ali i kompanijama u istočnoj Bugarskoj, odnosno Severnoj Makedoniji, a pre svega Železari u Skoplju.

MGSI objavilo je javne pozive za izradu dokumentacije za planirane radove. Više informacija dostupno je na njihovom sajtu:

konkurs za izradu tehničke dokumentacije za Luku Prahovo

konkurs za izradu tehničke dokumentacije za Luku Bogojevo

 

 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.