Odbijeni prigovori kompanije „OT Logistics“ oko privatizacije „Luke Bar“ i „Montecargo“-a

Savet za privatizaciju i kapitalne projekte odbio je kao neosnovane prigovore poljske kompanije „OT Logistics“ na odluke Tenderske komisije za privatizaciju „Luke Bar“ i „Montecargo“-a.

– Odlučujući po prigovorima kompanije „OT Logistics“, Poljska, Savet je doneo rešenja kojima se odbijaju kao neosnovani prigovori te kompanije podneti protiv odluka Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju društava „Luka Bar“ AD – Bar, br. 02-134/2 i „Montecargo“ AD – Podgorica, br. 02-135/2 od 27. aprila 2017. godine –  saopšteno je nakon sednice Saveta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Savet je, dodaje se, informisan o novoj, daleko povoljnijoj ponudi ove kompanije.