Ovo su tri nova lučka operatera

Agencija za upravljanje lukama izdala je tri nova Rešenja i Uverenja o upisu u registar lučkih i pristanišnih operatera.

Rešenja su dobili „Naftachem“ iz Sremske Kamenice, NIS a.d. Novi Sad i „Granexport“ iz Pančeva.

U registar lučkih i pristanišnih operatera Agencije upisano je 14 lučkih operatera, od kojih je 12 u aktivnom statusu.