Poljski OT Logistics pred izlaskom iz Luke Rijeka, umesto njih stižu Česi

Luka Rijeka uskoro bi trebalo da dobije novog strateškog partnera, prenose hrvatski portali.

Tu ulogu 2015. bio je preuzeo poljski OT Logistics, koji je tada postao pojedinačno najveći deoničar, ali je na osnovu međudeoničarskog ugovora s dva penzijska fonda (AZ i Erste Plavi) iz 2017. kontrolisao većinski paket deonica i upravljanje, podseća Poslovni.hr.

No, kako je još pre godinu dana otvoreno rekao predsednik Uprave Duško Grabovac, za Luku Rijeka Poljaci se definitivno nisu pokazali kao srećna priča. Loše su je vodili, kaže, a bivši predsednik uprave Jędrzej M. Mierzewski zbog nezakonitosti u upravljanju morao je da odstupi.

Poljski partneri kompromitovali su svoj odnos s drugim većim deoničarima, a sa AZ fondom su zbog jednostranog raskida ugovora 2019. završili i na arbitraži, koja je zaključena u korist AZ-a. U međuvremenu je OTL 2021. prepustio deo svog paketa kompaniji Rubicon Partners Ventures, koja je od tada drugi najveći deoničar riječkog društva sa 17,5% deonica.

Uslovi za realizaciju ugovora 

Za Rijeku je utoliko obećavajuća vest iz prošle sedmice da je OTL sklopio (uslovni) predugovor sa češkom kompanijom Port Acquisitions o prodaji udela u toj luci. Prema saopštenju OTL-a, prodaja je ugovorena uz cenu od 7,70 evra po deonici. Ukoliko se ostvare preduslovi zacrtani za realizaciju, transakcijom će prihodovati 26,3 miliona evra.

Ovim poslom je, uz deonice koje drži direktno, obuhvaćen i udeo koji je u međuvremenu prenet na Rubicon, kao i 8,75% deonica u vlasništvu poljskog razvojnog fonda (Foreign Expansion Fund), koji je pratio OT prilikom ulaganja u hrvatsku kompaniju.

Pre same kupoprodaje OT Logistics predugovorom se, naime, obavezao da češkim investitorima osigura kupovinu udela razvojnog fonda, a mora obaviti i prenos vlasništva deonica Rubicona na OTL. Pretpostavke za konačno sklapanje ugovora podrazumevaju niz radnji.

Među njima su, na primer, zaključenje ugovora o javnobeležničkom depozitu, dobijanje saglasnosti privremenog sudskog nadzornika OTL-a, regulisanje pitanja vezanih za otpust zaloga na deonicama (koje drže OTL i Rubicon) i sl.

Uslovni ugovor između ostalog takođe predviđa i mehanizam za osiguranje potraživanja koja Allianz ZB ima putem sporazuma deoničara iz 2017. u vezi s korišćenjem tzv. put opcije. Deo te priče je i povlačenje zahteva za stečaj kompanija i arbitražnog zahteva koji je podneo Allianz u vezi s korišćenjem put opcije.

Naime, nakon što je arbitražni sud dao za pravo Allianz ZB-u u pogledu prava na isplatu, on je s ciljem da za svaki slučaj osigura izvršnu isplatu, u novembru 2022. pokrenuo i drugu arbitražu.

AZ, dakle, podržava dogovor između kompanija OTL i Port Aquisitions, ali uz pomenuti uslov, i bez ulaženja u (nove) strateške sporazume.

Državnih 25 posto

Zatvaranje transakcije između OTL i kompanije Port Aquisitions predviđeno je u dve faze, a cela operacija trebalo bi da bude završena najkasnije do 23. marta.

Bude li sve po planu, nakon nje deoničarski blokovi u Luci Rijeka ostaće više-manje isti, samo s Česima na mestu koje danas kroz tri vlasničke pozicije imaju Poljaci. Dakle, Port Aquisitions će kontrolisati oko 34% deonica, približno trećina kapitala ostaje u portfeljima hrvatskih penzijskih fondova, 25% u vlasništvu države, a preostale akcije u rukama malih deoničara, navodi Poslovni.hr. 

Poslovni rezultati Luke Rijeka za 2022. još nisu poznati, ali poslednji dostupni, za prvih devet meseci prošle godine, zasigurno pojačavaju interes čeških investitora. Kompanija je iskazala rekordnu 9-mesečnu dobit od 56,15 miliona kuna (u istom razdoblju godinu pre 1,73 miliona kuna).

U gotovo svim segmentima poslovanja zabeležen je rast. Na nivou Grupe ukupni prihodi porasli su 44%, na 204,3 miliona kuna, dok su rashodi 6%-povećanjem u odnosu na isto razdoblje 2021. dostigli 148,15 miliona kuna.