Maersk u Luci Rijeka – Terminal Zagrebačka obala dat u koncesiju na 50 godina

Upravno veće Lučke uprave Rijeka usvojilo je u četvrtak (24. juna 2021. godine) odluku o davanju koncesije za razvoj i korišćenje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala u riječkoj luci konzorcijumu APMTerminals/Enna Logic na 50 godina.

Kako se navodi u saopštenju Lučke uprave, „ovo je rezultat uspešno sprovedenog postupka davanja koncesije, koji je počeo 22. marta i završen je 10. maja ove godine, javnim otvaranjem ponuda“. Odluka je doneta na osnovu Zapisnika o pregledu i oceni ponuda Stručnog povereništva za koncesiju, sastavljenog 4. juna.

APM Terminals B.V. Holandija je, podsetimo, kompanija kontejnerskog brodara A.P. Moller-Maersk, dok je sedište preduzeća Enna Logic d.o.o. u Vukovaru. Ponuđač će sada osnovati društvo posebne namene, u kojem će vlasnički udeo APM Terminals iznositi 51%, a Enna Logic 49%, sa kojim će Lučka uprava Rijeka u propisanom zakonskom roku potpisati ugovor o koncesiji.

Koncesija se daje na razdoblje od 50 godina. Procenjena vrednost koncesije je 20,5 milijardi kuna (oko 2,7 milijardi evra), bez PDV-a, a utvrđeni iznos fiksne koncesijske naknade je dva miliona evra godišnje.

Ponuđač je, podsetimo, u prve dve godine poslovanja garantovao promet od milion TEU jedinica.