„Port of Adria“ u 2016. godini prepolovila gubitak

Barska kompanija „Port of Adria“, nekadašnji Kontejnerski terminal i generalni tereti (KTGT), završila je prošlu godinu sa neto gubitkom od 1,8 mil EUR, oko 53% manjim u odnosu na 2015.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju decembra smanjeni skoro deset odsto na 7,21 mil EUR.

Poslovni rashodi „Port of Adria“ pali su 12% na 8,83 mil EUR. Od toga se na troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 5,85 mil EUR. Ukupna aktiva preduzeća, kojom od početka 2014. godine upravlja turska kompanija „Global Ports“, vredila je na kraju decembra 62,83 mil EUR, što je 4,7% više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak je dostigao 24,79 mil EUR, kratkoročna rezervisanja i obaveze 4,05 mil, a dugoročna 12,15 mil EUR. Odložene poreske obaveze iznose 148.56o eura.