TENDER: NIS – Prevoz naftnih derivata u unutrašnjoj rečnoj plovidbi u 2017. godini

Za potrebe NIS a.d. Novi Sad, Bloka Promet, sprovodi se postupak nabavkeusluge „Prevoz naftnih derivata u unutrašnjoj rečnoj plovidbi“, za period 01.01.2017. -31.12.2017. godine, a na osnovu Tehničkog zadatka i Kvalifikacionih kriterijuma.

Ponuđač treba da dostavi ponudu u pisanom obliku, popunjavanjem traženih podataka za nabavku predmetne usluge, a prema Tehničkom zadatku i Kvalifikacionim kriterijumima.

Ponuđači mogu da podnesu zajedničku ponudu, uz podnošenje pravnog akta kojim definišu međusobne obaveze u izvršavanju ugovora i odgovornost za njihovo izvršenje, kao i dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavke za svakog pojedinog ponuđača.

Rok za dostavljanje ponuda je 8.11.2016.

Više detalja pogledajte na sajtu NIS-a OVDE