U Sloveniji poskupljuju putarina i taksa za pretovar u luci Kopar

Radi finansiranja izgradnje 27 kilometara pruge od Kopra do Divače i povećanja kapaciteta transporta iz i u luku Kopar, Slovenija će privremeno uvesti povećanje putarine za teretna vozila na nekim deonicama, kao i taksu za pretovar robe u luci Kopar, što joj je odobrila Evropska komisija, javljaju slovenački mediji.

Zakon o delomičnom finansiranju gradnje te pruge je u hitnom skupštinskom postupku, a Evropska komisija podržala je predlog, pa nema prepreka da se takvi dodaci na teretni saobraćaj uvedu početkom 2019. godine.

Predviđa se da će se dodatak od 15% na uobičajenu putarinu za teretna vozila naplaćivati na relaciji Kopar – Ljubljana, a dodatak od pet posto na relaciji Ljubljana – Šentrupert, dok taksa za pretovar u luci Kopar još nije definisana, ali se očekuje da će se iz tog izvora godišnje dobijati desetak miliona  evra.

Slovenački prevoznici, očekivano,  nisu zadovoljni dodatnom taksom na teretni saobraćaj te tvrde da im je železnica konkurencija u situaciji kad se premalo ulaže u obnovu i održavanje puteva.

Nisu u potpunosti zadovoljni niti u upravi Luke Kopar, državne kompanije s isključivom koncesijom u luci, jer smatraju da će taksa na pretovar tereta smanjiti tržišnu konkurentnost Kopra u odnosu na ostale severnojadranske luke.