U srpskim lukama pretovareno 10% više tereta

Godina iza nas bila izuzetno uspešna za teretni i putnički saobraćaj na rekama u Srbiji. Očekuje se da će se do kraja ove godine u srpskim lukama pretovariti oko 13,5 miliona tona tereta, odnosno 10 odsto više nego u prethodnoj godini, izjavio je Vuk Perović, v. d. direktora Agencije za upravljanje lukama na redovnim godišnjim konsultacijama sa grupacijama za luke i pristaništa, rečno brodarstvo i brodske agente Privredne komore Srbije.

Vlada Srbije je na predlog Agencije do sada proglasila 21 lučko područje, među kojima je 10 teretnih luka i osam međunarodnih putničkih pristaništa. Očekuje se da će u narednom periodu biti proglašena još četiri lučka područja, među kojima je i prva marina u Srbiji u opštini Kladovo, naveo je Perović i dodao da su marine nova razvojna šansa i važan segment vodnog putničkog saobraćaja u Srbiji.

Sanja Đurišić, predsednica Grupacije za luke i pristaništa, istakla je da je 2019. godina bila bolja za poslovanje od prethodne, uprkos periodima niskog vodostaja. Pohvalivši saradnju sa Agencijom u proteklih pet godina, dodala je da će Grupacija i dalje aktivno pružati doprinos usmeren ka poboljšanju lučke oblasti.

Dejan Trifunović iz Dunavske komisije rekao je da je Agencija u proteklom periodu sprovela zapažene aktivnosti kako na internom tako i na međunarodnom planu. Prema njegovim rečima, Dunavska komisija podržava održavanje stručnih skupova poput godišnjih konsultacija, imajući u vidu da na najbolji način omogućavaju zajedničko pronalaženje rešenja za uspešniji vodni saobraćaj.

Trifunović je predstavio planove Dunavske komisije za naredni period koji podrazumevaju nove investicije, digitalizaciju i harmonizaciju procedura u cilju pospešivanja vodnog transporta. Najavio je nastavak Interreg projekta DAPhNE kroz formiranje novog projektnog konzorcijuma DIONYSUS. Dodao je da je Agencija pozvana da učestvuje u nastavku projekta zahvaljujući vrednom radu tokom trajanja aktivnosti na DAPhNE projektu.