Licence za profesionalne vozače: Da li ste nabavili kvalifikacionu karticu ili kod 95?

Licence ta profesionalne vozače od 1. januara moraće da imaju svi koji žele da se tim poslom bave i da voze međunarodne ture. Obaveza posedovanja odgovarajuće kartice vozača ili upis koda 95 u vozačku dozvolu predviđena je Poveljom kvaliteta koji su prihvatile države članice CEMT-a, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

– Zakonom je propisano da tokom upravljanja vozilom vozač kod sebe mora imati sopstvenu kvalifikacionu karticu ili kôd „95“ upisan u vozačku dozvolu, kao i da su privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni da obezbede da poslove vozača obavljaju vozači koji poseduju kvalifikacionu karticu – objašnjavaju u Kancelariji Ivanović, koja se bavi konsultantskim uslugama u saobraćaju i transportu.

Kako navode, vozači nisu u obavezi da poseduje i kvalifikacionu karticu i kod 95 u vozačkoj dozvoli, potrebno je da poseduju jedan od ova dva dokaza stručne kompetentnosti.

U Kancelariji Ivanović naglašavaju da rok za dobijanje licence profesionalnog vozača, odnosno sertifikata o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija vozača i kvalifikacione kartice nije propisan. Svako ko je stekao pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, u bilo kom trenutku može podneti zahtev za dobijanje ovog sertifikata i dobiti ga.

Da li će taj sertifikat dobiti po osnovu tzv. stečenih prava i bez pohađanja početne obuke i polaganja ispita ili će pak morati na obuku i ispit, zavisi od datuma sticanja prava na upravljanje vozilima navedenih kategorija.

Naime, svi vozači koji steknu pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E do 29. decembra 2019. godine spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima“ i ovi vozači će, bez obzira u kom trenutku podnesu zahtev za izdavanje sertifikata, isti će im, zajedno sa kvalifikacionom karticom, biti izdati bez pohađanja početne obuke i polaganja ispita. Ovo iz razloga što stečena prava nisu oročena i ne zastarevaju.

S druge strane, sva lica koja steknu pravo na upravljanje vozilom neke od nabrojanih kategorija nakon 29. decembra 2019. godine, prema trenutno važećim propisima, moći će da dobiju sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacionu karticu tek nakon pohađanja početne obuke u nekom od ovlašćenih centara za obuku i polaganja ispita.

Kome ne treba sertifikat?

Iz Kancelarije napominju da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, osim vozača koji upravljaju:
1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,
2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,
7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Vožnja za sopstvene potrebe

Vozač koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe vozilom čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8m, ne mora da ima kvalifikacionu karticu vozač. U drugim slučajevima obavljanja prevoza za sopstvene potrebe, ako je u pitanju vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, mora imati kvalifikacionu karticu ILI vozačku dozvolu u koju je upisan kod „95“, navodi Kancelarija Ivanović.

KAKO APLICIRATI ZA LICENCU?

U KOJIM GRADOVIMA MOŽETE APLICIRATI?

KO MOŽE DOBITI LICENCU?

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.