Za modernizaciju brodske prevodnice na Đerdapu 28,5 mil EUR – Povećanje obima transporta robe Dunavom do 2020. godine

Na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), Evropska komisija odobrila je finansiranje projekta Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HE Đerdap 1, ukupne vrednosti 28,5 mil EUR, saopšteno je u nedelju (25. juna 2017. godine) iz tog ministarstva.

Brodska prevodnica hidroelektrani Đerdap 1, od koje zavisi nesmetano odvijanje vodnog transporta u Evropi, kroz ovaj projekat biće modernizovana, a njen radni vek biće produžen za 25 godina, navodi se u saopštenju.

Projekat će se realizovati u periodu 2018-2020, pri čemu će EU finansirati 40% vrednosti radova, odnosno oko 11,5 mil EUR, dok će preostalih 60%, odnosno 17 mil EUR biti obezbeđeno iz budžeta u naredne tri godine (2018-2020).

Srbija će novac za projekat koji je kandidovalo Ministarstvo dobiti iz programa Connecting Europe Facility Fund, koji predstavlja evropski mehanizam za podršku razvoju evropske transportne infrastrukture, namenjen pre svega članicama Evropske unije (EU).

Brodska prevodnica jedan je od najznačajnijih transportnih infrastrukturnih objekata na čitavom toku Dunava, a njena modernizacija omogućiće da se nastavi trend povećanja obima transporta robe Dunavom kroz Srbiju, koji je u prošloj godini dostigao 10,5 miliona tona, što je dva miliona tona više nego u 2015.

Radovi će obuhvatiti zamenu kompletne elektro-hidrauličke i hidrauličko-mehaničke opreme, kao i potrebne građevinske radove na brodskoj prevodnici.

Realizacijom ovog projekta, kako se ističe, MGSI doprineće daljem ispunjavanju evropskih standarda u ovoj grani transporta i podizanju nivoa konkurentnosti Dunava na ukupnoj transevropskoj transportnoj mreži.

Otklanjanje kritičnih tačaka

Otklanjanje šest kritičkih sektora na Dunavu od Bеograda do Bačkе Palankе počeće u septembru,  kao i uvođеnjе еlеktronskog sistеma obеlеžavanja plovnog puta Dunava. Ukupna vrеdnost ova dva projеkta jе 18 mil EUR i finansiraju sе iz programa IPA 2013. Ministarstvo jе iniciralo i rеalizaciju projеkta vađеnja potonulе nеmačkе flotе iz Drugog svеtskog rata, koji rеalizuju u saradnji sa Vladom Nеmačkе i Programom za razvoj UN (UNDP). Vrеdnost ovog projеkta jе 20 mil EUR i podrazumеva vađеnjе 23 potopljеna broda koji utiču na bеzbеdnost plovidbе na sеktoru Dunava nizvodno od HE Đеrdap 2.