KOMBINOVANI TRANSPORT: I ove godine 1 mil EUR državnih SUBVENCIJA

Kompanije koje su zainteresovane za razvoj kombinovanog transporta i ove godine mogu da se prijave za državne subvencije, a budžet je kao i prošle 120 miliona dinara (oko 1 mil EUR).  Preduzećima i organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija namenjeno je 20 miliona dinara, a privatnim preduzećima preostalih 100 miliona.

Sredstva koja se odnose na ukupne investicione troškove (bez PDV-a) privrednih subjekata dodeljuju se za:

  1. izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu opremu i mehanizaciju na terminalima;
  2. opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i poluprikolice za drumski transport kontenera;
  3. informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu;
  4.  železnička vozna sredstva: lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport.

Iznos finansijskih sredstava koja mogu biti dodeljena privrednim subjektima, u odnosu na ukupne investicione troškove (bez PDV-a), utvrđena su tako da je moguće dodeliti sredstva u iznosu:

  1. do 50% od investicionih trškova za izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu opremu i mehanizaciju na terminalima;
  2.  do 100% od investicionih trškova za opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i poluprikolice za drumski transport kontenera;
  3.  do 30% od investicionih trškova za informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu;
  4.  do 30% od investicionih trškova za železnička vozna sredstva: lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport.

Sredstva se mogu dodeliti isključivo za navedenu namenu i mogu se dodeliti za realizovane investicije od 1. januara 2019. godine.

Maksimalni iznos sredstava koji je moguće dodeliti privrednom subjektu iznosi 20.000.000,00 dinara.

Sve detalje konkursa kao i obrasce za prijavu potražita na sajtu MINISTARSTVA.

Inače, Vlada Srbije je na poslednjoj sednici donela odluku da će i u 2020. subvencionisati KOMBINOVANI TRANSPORT.

Ko je prošle godine dobio novac pročitajte OVDE.