Kombinovani transport: SLOVENIJA pomaže železnicu sa 15 miliona evra

Evropska komisija odobrila je slovenačku šemu državne podrške za železnički teretni transport u iznosu od 15 miliona evra. Predviđeno je da finansiranje traje do 2023. godine i da bude dostupno železničkim kompanijama u vidu direktnih grantova.

Kako je saopšteno, u fokusu je razvoj transporta pojedinačnim vagonima (single-wagon), kao i kombinovanog transporta. Kroz ovaj program, kompanije će moći da pokriju deo troškova koji se odnose na aktivnosti u vezi sa sprečavanjem nesreća, zagađenja i zakrčenja, kao i aktivnosti usmerene na dostizanje ekoloških ciljeva.

Specijalizovani portal railfreight.com piše da su oba sektora na koje se šema odnosi u Sloveniji na relativno nerazvijenom nivou, podsećajući na neke od ranijih kritika. Međunarodna unija za drumski i železnički kombinovani transport (UIRR) je, naime, još u periodu pre pandemije isticala da, uprkos tome što kombinovani transport beleži značajan rast obima u Evropi, pojedine zemlje (među kojima je i Slovenija) ne prate ovaj trend pružajući minimalnu ili nikakvu podršku sektoru.

– Iako je koordinisana podrška na evropskom nivou ključ za pomoć ovom segmentu železničkog teretnog transporta, nacionalne mere su takođe neophodne, barem u početnoj fazi. Da li je 15 miliona evra dovoljno za nadogradnju slovenačkog sektora kombinovanog transporta? Zasada je sigurno da je ovo prvi korak u praćenju razvoja u drugim zemljama i otvaranju novih mogućnosti – piše railfreight.com

Subvencije i železnica 

Iskustvo iz drugih zemalja govori da su subvencije u železničkom sektoru, naročito kada je reč o kombinovanom transportu, veoma značajne i potrebne na Zapadnom Balkanu, rekao je na nedavno održanom Železničkom samitu Zapadnog Balkana Dragan Grujić, direktor SI Cargo Logistics (preduzeće Slovenačkih železnica-Teretni prevoz u Srbiji). Iako je podsetio da su one pre nekoliko godina „stidljivo“ pokrenute, to je, kako je istakao, i dalje daleko od nivoa zemalja kao što su Austrija i Nemačka.

Kada je reč o Srbiji, podsetimo, tokom 2018. i 2019. država je subvencionisala projekte razvoja kombinovanog prevoza, a takva praksa trebalo je da bude nastavljena i u 2020, ali je pandemija omela planove.

Rast u Evropi 

Kombinovani transport u Evropi 2021. beleži rast i u prvom i u drugom kvartalu – 3,19%, odnosno 23,43%, u odnosu na uporedne periode u 2020.