Novi oglas za posao u preduzeću Srbija Kargo

Preduzeće Srbija Kargo objavilo je novi oglas za zapošljavanje –  traže ukupno 10 radnika na neodređeno vreme – mašinovođe, pregledače kola, vozovođe i manevriste. 

Za poslove tehničara vuče/mašinovođa potrebna su dva izvršioca, za poslove tehničara tehničko kolske delatnosti/pregledača kola 2 izvršioca, za poslove vozovođa 4 izvršioca i za poslove manevrista 2 izvršioca.

Oglas je objavljen na sajtu kompanije Srbija Kargo 10. decembra. Rok za podnošenje prijave je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja.

Svi detalji, lokacije radnih mesta, kao i prijave na konkurs, dostupni su na sajtu preduzeća Srbija Kargo.