Novi pravilnik o stručnoj spremi i osposobljavanju železničkih radnika u Srbiji

Na osnovu Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, Direkcija za železnice donela je Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika.

Ovim pravilnikom su propisani uslovi koje moraju da ispune ispitivači mašinovođa koji sprovode teorijski ispit iz opštih stručnih znanja i teorijski praktični ispit iz specifičnih stručnih znanja, potreban nivo stručne spreme, programi stručnog osposobljavanja, programi za polaganje stručnog ispita za radna mesta železničkih radnika, način obavljanja stručnog ispita, uslovi koje moraju da ispune članovi komisije za polaganje stručnih ispita i radna mesta železničkih radnika.

Dokument je objavljen u Službenom glasniku broj 66/22 od 10. juna 2022. godine, a stupio je na snagu osam dana nakon toga. Samim tim, prestao je da važi Pravilnik o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju železničkog saobraćaja (iz 1986/87. i 1990).

Kompletan novi pravilnik možete pogledati OVDE. 

Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju, zajedno sa Zakonom o železnici i Zakonom o interoperabilnosti železničkog sistema, podsetimo, usvojen je sredinom 2018. godine. Njihov cilj bilo je približavanje srpskog železničkog sektora Evropskoj uniji i stvaranje pretpostavki za ulazak na jedinstveno evropsko železničko tržište, a najavljeno i da će njihova primena doprineti povećanju efikasnosti i brzine prevoza robe na železnici.