Pojedinačne pošiljke na železnici: koliko evropske zemlje koriste takav vid transporta?

Kakva je sudbina pojedinačnih vagonskih pošiljki širom Evrope i da li budućnost takve vrste prevoza zavisi od državne podrške?

U Poljskoj, Španiji, Velikoj Britaniji i Norveškoj, pojedinačne vagonske pošiljke su potpuno ukinute. Nasuprot tome, pojedine evropske i druge bliske zemlje su postigle mnogo uspeha sa ovim sistemom, piše specijalizovani portal railtarget.eu. 

Nemačka

U Nemačkoj, pojedinačne vagonske pošiljke čine oko četvrtinu celokupnog obima tereta koji se prevozi železnicom. Zemlja je 2020. odobrila šemu podrške do 2025. godine. Međutim, kompanija DB Cargo i dalje nije uspela da ostvari profit – u 2022. zabeležen je gubitak od 858 miliona evra, pri čemu je 442 miliona evra pripisano pojedinačnim pošiljkama vagona.

Sindikati traže 300 miliona evra pomoći za ovaj segment – političari, međutim, razmišljaju o samo trećini ove sume.

Ako bi se prekinule pojedinačne vagonske pošiljke, to bi moglo dovesti do dodatnih 40.000 kamiona na nemačkim putevima svakog dana. Ovo povećanje dovelo bi do većeg zagušenja na sporednim putevima i autoputevima, više nesreća i povećanog zagađenja vazduha.

Češka

Češka godišnje pojedinačnim vagonskim pošiljkama preveze robu koja odgovara broju od oko 800.000 kamiona.

Od 2016. godine, menadžer infrastrukture nudi popuste za takve transpore, kao i refundaciju naknade za obnovljivu energiju. S obzirom na uspeh u Češkoj, postavlja se pitanje zašto se slične mere ne mogu uvesti na drugim mestima, piše railtarget.eu.

Francuska

U Francuskoj takođe postoji državna podrška pojedinčanim vagonskim pošiljkama, u iznosu od 70 miliona evra godišnje, do 2025. godine.

Očekuje se da će se ovaj iznos povećati za dodatnih 30 miliona evra od ove godine.

Švajcarska

U Švajcarskoj je došlo do smanjenja pojedinačnih pošiljki vagona. SBB Cargo sada saobraća samo na glavnim pravcima, a regionalne linije su smanjene. Cilj Švajcaraca je da roba „ostane u vozovima“, kako bi se izbeglo da se oko 600.000 kamiona godišnje doda na puteve.

Roba kao što su flaše, pivo, švajcarski noževi, papir, pošta, žitarice, so, cement i otpadni metali se prevoze u pojedinačnim pošiljkama vagona.

Politička mišljenja u Švajcarskoj su podeljena, a trenutno se razmatraju dva predloga: jedan koji podržava pojedinačne pošiljke vagona, a drugi koji bi ih potencijalno okončao.

Mađarska

Mađarska koristi državnu šemu koju je odobrila Evropska unija. Ovaj potez je rezultirao sa 400.000 manje kamiona na putevima svake godine i povećanjem od 7,2 miliona tona tereta na šinama. Drugim rečima, ima 45 kamiona manje svakog sata tokom cele godine. Mađarska je dobila državnu podršku od 2022. do 2025. u ukupnom iznosu od 26 milijardi forinti (oko 69 miliona evra), piše railtarget.eu.

Foto: Pixabay/Holger Schué, ilustracija

Kombinovani transport: SLOVENIJA pomaže železnicu sa 15 miliona evra