Traže se kompanije za testiranje digitalne automatske spojnice na teretnim vozovima

Zajedničko preduzeće za evropsku železnicu (The Europe’s Rail Joint Undertaking – EU Rail) traži kompanije zainteresovane za testiranje tehnologije automatskog digitalnog spajanja na teretnim vozovima.

EU Rail je pozvao evropsku industriju železničkog teretnog saobraćaja, njene klijente i druge zainteresovane strane, da budu deo velike faze testiranja DAC tehnologije (automatsko digitalno spajanje teretnih vozova, uključujući aplikacije zasnovane na DAC). Biće im potrebno 100 vozova za probni period, u skladu sa DAC Master planom.

DAC tehnologija će biti ključna promena u evropskom železničkom transportu tereta. Ona će već biti prilično spremna nakon validacije tehnologije u tekućim istraživačkim i inovativnim aktivnostima EU-Rail Flagship 5 (u laboratorijama i kroz demonstracione vozove). Kako bi se ova tehnologija uspešno implementirala u Evropi i u skladu sa preduslovima za postavljanje DAC-a, od strane Evropskog DAC Delivery Programa (EDDP) koji podržava EU-Rail, potrebno je izdvojiti dovoljno vremena i resursa i za uspešno testiranje na što većem uzorku.

Cilj predviđenog testiranja u različitim evropskim regionima jeste da se dokaže funkcionalnost, pouzdanost, dostupnost, performanse i dodatna vrednost DAC-a u stvarnom radu.

Zdrave i čvrste buduće investicione odluke za ceo evropski železnički teretni sektor mogu se zasnivati samo na povratnim informacijama o tome kako DAC aplikacije rade u svakodnevnom radu u različitim okruženjima, geografskim oblastima i operativnim uslovima širom Evrope tokom dužeg vremena, poručuje EU Rail.

Šta podrazumeva testiranje? 

100 vozova će biti opremljeno DAC osnovnim paketom, nakon odobrenja na otvorenoj EDDP platformi, razvijenoj u okviru European Rail JU Flagship Project 5.

Potencijalni zainteresovani za ove vozove treba da:

• budu što je moguće više angažovani u komercijalnom poslovanju; dozvoljeno i uz poseban nadzor (potencijalno, ukoliko nije u potpunosti odobren za početak rada);
• pokrivaju više evropskih regiona i država članica;
• pokrivaju različite relevantne uslove rada i pokazuju značajan broj ranžiranja, ukoliko je moguće;
• dopru do partnera i operatera koji još nisu angažovani ili uključeni;
• adresiraju moguću podršku u vidu drugih resursa (npr. test vozači, osoblje za ranžiranje ili upravljanje projektima, kontrolori itd.)
• počnu sa radom krajem 2026, u trajanju od najmanje 2 godine.

Ovaj zahtev je upućen celom evropskom sektoru železničkog teretnog saobraćaja, uključujući njegove klijente, i objavljen je OVDE.

Kako se navodi, zainteresovani mogu da iskažu interesovanje putem mejla info-DAC@rail-research.europa.eu do 29. februara 2024. Prijave su zasada neobavezujuće. 

Foto: YouTube/PrintScreen, DAC4EU