Uprkos padu domaćeg tržišta, HŽ Cargo povećao prihode: čeka strateškog partnera

Hrvatska državna kompanija za železnički prevoz tereta – HŽ Cargo, saopštila je da je povećala prihode i profitabilnost u prvih devet meseci prošle godine, dok se priprema za traženje strateškog partnera. U periodu januar-septembar 2023, HŽ Cargo je ostvario rast ukupnih prihoda od 14% u odnosu na isti period 2022. (na 65,5 miliona evra), dok EBITDA uvećan za 3,2 miliona evra (na 5,9 miliona evra), prenosi SeeNews.com.

Uprkos padu ukupnog domaćeg tržišta transporta tereta od 9,7% u tonama i 11,6% u netotonskim kilometrima (NTKM), HŽ Cargo je u periodu od januara do septembra zadržao tržišni udeo od 39% u tonama i 53% u NTKM.

Ostvareni dobri finansijski rezultati i nedavno potpisani aneks Kolektivnog ugovora sa sindikatima, osiguravaju konkurentnost i stabilnost poslovanja preduzeća i time su stvoreni pozitivni preduslovi za traženje strateškog partnera iduće godine, poručili su iz kompanije.

Hrvatska Vlada je odlučila da pokrene proceduru traženja strateškog partnera za HŽ Cargo. Pokušaj pronalaska strateškog partnera propao je 2015. godine zbog nerešenih pravnih pitanja oko vlasništva.

Foto: hzcargo.hr