Za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici zainteresovano 12 kompanija

Dvanaest firmi iz zemlje i inostranstva zainteresovano je da učestvuje na tenderu za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici.

Pre3dstavnici firmi su imali  priliku da 16. januara obiđu lokaciju, posle čega su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo finansija, zajedno sa Gradom Beogradom i Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, održali sastanak sa potencijalnim ponuđačima pružili im dodatne informacije o radovima i ovom projektu, saopštila je Direkcija.

Projekat se zajednički finansira iz pretpristupnog fonda Evropske unije i budžeta Republike Srbije, dok je Grad Beograd obezbedio zemljište, za koje je do sada Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda isplatila vlasnicima oko 450 miliona dinara. Inače, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa Gradom Beogradom, preko Direkcije, već nekoliko godina radi na realizaciji ovog projekta, koji će biti deo budućeg logističkog centra u Beogradu.

Sadašnji tender sprovodi se po pravilima FIDIC ugovora i podrazumeva istovremeno projektovanje i izvođenje radova na izgradnji Intermodalnog terminala u Batajnici, koji treba da integriše sve transportne sektore i da poveća atraktivnost i konkurentnost Srbije kao zemlje tranzita, sa smanjenjem troškova transporta i uticaja teških teretnih vozila na životnu sredinu. Intermodalni terminal će biti opremljen za pretovar i skladištenje i povezaće različite vidove transporta, prvenstveno putni i železnički.

U kompleksu od 10 hektara biće izgrađeno ukupno tri kilometra saobraćajnica i železničke infrastrukture. Na površini od blizu dva hektara gradiće se poseban plato za skladištenje kontejnera, oko 5 hektara će biti ostavljeno za slobodne površine i za uređene zelene površine, a projektom je predviđena izgradnja oko 70 parking mesta.

U toku izgradnje intermodalnog terminala biće raspisan i tender za nabavku prateće opreme neophodne za funkcionisanje terminala. U toku su i pripreme za realizaciju logističkog centra neposredno uz terminal. Na njemu će se obavljati svi logistički poslovi u vezi sa drumskim i železničkim saobraćajem, kao što su špedicija, prevoz i carina, a biće zastupljene i prateće usluge skladištenja i održavanja.