Zbogom šalteri – Pribavljanje uvozno-izvoznih dokumenata elektronskim putem

Privredna komora Srbije je na sajtu usluge.pks.rs omogućila set elektronskih usluga, među kojima su i uvozno-izvozni papiri. Naime, novi sajt obuhvata četiri grupe usluga – izdavanje sedam potvrda, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji, izdavanje sedam izvozno-uvoznih uverenja i overu uvozno-izvoznih dokumenata, izdavanje sertifikata, kao što su Excellent SME, sertifikat o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja i kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi.

Novi informacioni sistem PKS omogućuje poslovnoj zajednici direktan elektronski pristup podacima carinske tarife koja sadrži tarifnu iznaku, stopu carine, stopu poreza i druge.

U delu uvozno-izvozni dokumenti moguće je nabaviti:

  •  Uverenje o poreklu robe „Form A“ – Certificate of origin (preferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u zemlјe koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman
  •  Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe Certificate of origin izdaje se za izvoz u sve zemlјe u kojima roba poreklom iz Srbije nema preferencijalni tretman
  •  Uverenje o poreklu robe iz treće zemlјe, izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), na osnovu uverenja o poreklu robe iz određene zemlјe, izdatog od nadležnog organa ili organizacije u zemlјi porekla robe
  •  Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja (a koja u tom postupku nije stekla status srpskog porekla)
  •  Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi – End User Certificate izdaje se u slučajevima kada to inostrani propisi nalažu (roba visoke tehnologije ili posebne namene)
  •  Uverenje o višoj sili – Force Majeure Certificat je dokument koji služi da se objektivnim razlozima, privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa, ako je viša sila predviđena tim ugovornim odnosom
  •  Overa isprava u postupku legalizacije javnih isprava u međunarodnom prometu – overa cenovnika, faktura (komercijalnih, špediterskih) ,  overa pozivnih pisama radi izdavanja ulaznih poslovnih viza, overa ostalih izvoznih dokumenata
Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Zaplenjene cigarete vredne 56.000 evra U zajedničkoj akciji carine i policije na graničnim prelazima Šid i Batrovci zaplenjeno je preko 2.000 boksova cigareta čija je vrednost procenjena na...
Prijavili ulje za kočnice, a vozili 53.000 litara ... Carinici su 18. septembra 2018. godine zahvaljujući intenzivnoj razmeni informacija sa kolegama iz Makedonije uspeli da spreče još jedan pokušaj lažno...
Počinje ekspresno carinjenje pošiljaka u Srbiji U Srbiji počinje da se primenjuje pojednostavljena i digitalizovana procedura carinjenja ekspresnih pošiljaka, što će doprineti da većina ekspresnih p...
Ponovo otkriveno lažno deklarisano gorivo Carinski službenici su 6. septembra 2018. godine, u saradnji sa Tržišnom inspekcijom, uspeli da spreče pokušaj lažnog deklarisanja gotovo 25 tona gori...
Više od pet tona sumnjive garderobe na putu ka „Ar... Pravac Istanbul – „Arizona“ ponovo je aktuelan, u šta su se 30. avgusta 2018. godine uverili carinici na ulazu graničnog prelaza Gradina, kada su zapl...
Izmenjena Uredba o carinski dozvoljenom postupanju... Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom.  Izmene i dopune se odnose na rad poštanskih operatora u p...
Čitava autoperionica u prikolici kamiona Carinici su u saradnji sa policijom 24. jula 2018. godine, tokom dubinske kontrole na magistralnom putu Užice  - Požega, zaplenili neprijavljenu oprem...
U dva kamiona zaplenjena skoro tona robe Carinici su 7. i 8. juna 2018. godine, na ulazu graničnog prelaza Terminal Gradina, u dva šlepera puna robe iz Turske privremeno zadržali skoro tonu n...