Studentska praksa: NIS Calling

Kako bi studentima omogućila više fleksibilnosti za praksu, kompanija Naftna industrija Srbije pokrenula je program NIS Calling koji se zasniva na 320 sati prakse koje studenti mogu da iskoriste tokom tri meseca i usklade ih sa obavezama na fakultetu. Program omogućava studentima treće, četvrte i pete godine studija (master ili apsolvent), da tokom različitih sezona u godini konkurišu za praksu u NIS-u, u skladu sa traženim pozicijama.

Rok za prijave je u ovom krugu je 20. februar, a kompanija traži studente za praksu u prodaji, istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, preradi nafte, naftnim i tehničkim servisima, HSE-u, kontrolingu i IT sektoru.

Oblasti studija koje dolaze u obzir su: Matematika; Ekonomija, bankarstvo i finansije; Upravne i organizacijske nauke; Elektrotehnika; Građevinarstvo; Rudarstvo i geološko inženjerstvo; Mašinstvo; Zaštita na radu.

Svaki student će imati svog mentora koji će pratiti njegov razvoj i biti im oslonac i podrška tokom adaptacije na novu poslovnu sredinu i realizacije svih aktivnosti. Studenti će, pored praktičnog angažovanja, imati šansu i da se dodatno obrazuju i razviju svoje veštine u okviru Korporativnog univerziteta kompanije NIS čiji su gostujući predavači najugledniji stručnjaci iz zemlje iz sveta.

Kompanija pokriva troškove prevoza i ishrane praktikanta na poslu u okviru restorana koji se nalaze u NIS poslovnim zgradama.

Lokacije: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin.

Za više informacija, posetite sajt: nis.eu/nis-calling