IZMENE pravila za međunarodne prevoznike u Mađarskoj – Sistem registracije dozvola BIREG

Prevoznici sa sedištem u EU, uključujući i mađarske, koji tranzitiraju kroz teritoriju Mađarske tokom obavljanja transporta sa licencom CEMT (ECMT) nisu izuzeti od obaveze registracije u sistemu BIREG, objavilo je danas (8. februara 2021. godine) mađarsko udruženje MKFE.

Prema informacijama dobijenim od članova, kao i putem informativnog centra ITM, registracija u sistemu BIREG takođe je obavezna za tranzit kroz mađarsku ukoliko je vozilo kompanije krenulo sa CEMT dozvolom, bez obzira na poreklo (registraciju) vozila, navodi MKFE.

Shodno tome, pravila BIREG-smart sistema su modifikovana.

Dakle, obavezna je registracija prilikom sledećih transportnih operacija (uključujući i pripadajuće prazne vožnje):

– Mađarski prevoznik koji transportuje robu iz Mađarske u treće zemlje (ne-članice EU) ili transportuje robu u Mađarsku iz trećih zemalja, sa CEMT dozvolom;
– Prevoznik države članice EU koji transportuje robu iz Mađarske u treće zemlje, ili transportuje robu u Mađarsku iz treće zemlje, sa CEMT ili bilateralnom dozvolom;
– Prevoznik iz zemlje koja nije članica EU, koji transportuje robu u Mađarsku, iz Mađarske, ili preko Mađarskle, sa CEMT ili bilateralnom dozvolom;
– Prevoznik iz EU ili mađarski prevoznik koji prolazi kroz Mađarsku u tranzitu, a zadatak transporta se obavlja uz CEMT dozvolu;
– Prevoznik iz EU koji obavlja kabotažne operacije u Mađarskoj;
– Transport sopstvene robe iz Mađarske u treću zemlju, ili iz treće zemlje u Mađarsku, vozilom preko 3,5 tone, ukoliko je za takav prevoz potrebna dozvola.

BIREG sajt: https://bireg.gov.hu/bireg

podrška putem e-pošte: info@bireg.info.hu

telefonski info centar: 06 (1) 510 0505

Izvor: mfke.hu