Bez zaustavljanja na svakoj granici – najavljeno unapređenje trgovine u CEFTA regionu

U Privrednoj komori Srbije 21. juna potpisan je Memorandum o saradnji na unapređenju trgovine u okviru CEFTA koji treba da omogući uklanjenje barijera u trgovanju, usklađivanje dokumentacije koja prati prekogranično kretanje robe u regionu, te međusobno priznavanje veterinarskih i fitosanitarnih sertifikata.

Memorandum su potpisali predsednik Upravnog odbora komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana KIF 3B6 Marko Čadež, direktor sekretarijata CEFTA Emir Đikić i Tomislav Knežević iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

– Sve je spremno za međusobno usklađivanje i priznavanje svih dokumenata, ne samo samo kad je u pitanju međusobno priznavanje statusa AEO već i međusobno priznavanje dokumenata, pogotovo veterinarskih sertifikata i fitosanitarnih sertifikata u oblasti voća i povrća. To su svakodnevni problemi sa kojima se privrednici suočavaju u svom redovnom poslovanju. Na nama je da omogućimo međusobno priznavanje dokumentacije i da kada kamion uđe na Horgošu, on u Draču može da bude istovaren na brod, a da nije stao –  rekao je Čadež, dodavši da kompanije jednom registrovane kroz ovaj sistem neće imati problema na graničnom prelazu jer će sva dokumentacija biti međunarodno priznata što je preduslov za funkcionisanje zajedničkog i jedinstvenog tržišta.

Generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Safet Grdželiju izjavio je da potpisivanjem Memoranduma počinje jedna nova era saradnje u regionu.

– Cilj ovog sporazuma je da se ojača dijalog i partnerstvo u regionu, da privatni sektor ima mogućnost da bude deo odluka i sporazuma u regionu – kazao Grdželiju naglašavajući da se nastoji da se uklone barijere kako bi se uticalo na ekonomski razvoj i popravljanje imidža regiona:

– Samo tako region može da bude atraktivan za investitore i samo tako se mogu rešiti problemi. U okviru Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana ima više od 350.000 firmi članica nacionalnih komora.

Direktor Sekretarijata CEFTA Emir Đikić rekao je da 1. jula stupa na snagu odluka o punoj kumulaciji i povratu carina na uvoz iz trećih zemalja u okviru PEM konvencije, te da to privredi regiona donosi benefit oko 100 mil EUR.

– Trenutno se radi na autorizovanom ekonomskom operateru AEO“, rekao je Đikić dodavši da u odnosu na evropske zemlje gde ima oko 17.000 AEO, u regionu ih ima 20, ako se izuzme Moldavija, te da je cilj memoranduma da se podstakne privreda kako bi počela da funkcioniše na način uređen u EU i jača kapacitete za pridruživanje Uniji.

Tomislav Knežević rekao je da GIZ sarađuje sa Sekretarijatom CEFTA od 2012, te da je u proteklih šest godina implementiran veliki broj aktivnosti koji je imao za cilj jačanje trgovine na teritoriji jugoistočne Evrope ali i smanjenje barijera koje su prisutne u trgovini.