Kako do elektronskih veterinarskih sertifikata za izvoz u zemlje CEFTA?

Više od 400 polaznika završilo je tokom oktobra obuku za podnošenje zahteva za izdavanje veterinarskih elektronskih sertifikata za potrebe izvoza u okviru CEFTA regiona, kroz novouspostavljeni CEFTA TRACES NT sistem sertifikacije. Obuku za ekonomske operatere Privredna komora Srbije (PKS) organizovala je u saradnji sa SEED+ timom.
CEFTA TRACES NT digitalni sistem omogućava državama CEFTA da razmenjuju fitosanitarne, veterinarske i farmaceutske sertifikate i ulazna dokumenata, u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i praksama država članica.

Izvoznici i veterinarski inspektori obuku su od 13. do 20. oktobra pohađali u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu u Kraljevu. Tokom obuke, učesnici su otvorili korisničke naloge koji će biti pridruženi njihovoj kompaniji, odnosno operateru.

– CEFTA TRACES NT softver je realizovan u okviru SEED+ projekta i ima za cilj realizaciju informatičkih alata i sistema koji treba da omoguće praktičnu realizaciju CEFTA Dodatnog protokola 5, koji je okvirni sporazum za olakšanje trgovine u regionu. CEFTA TRACES NT je baziran na EU TRACES NT softveru koji se koristi za sertifikaciju izvoznih pošiljki za Evropsku uniju, što uključuje i identično/slično korisničko iskustvo korišćenja softvera – navodi se u saopštenju PKS.

  • Kako funkcioniše CEFTA TRACES NT i koje prednosti donosi? Pogledajte video!

PKS je objavila i priručnik koji sadrži sve osnovne informacije u vezi sa kreiranjem i izdavanjem veterinarskih sertifikata u SEED+ CEFTA TRACES NT. 

O SEED projektu

Od svoje prve faze implementacije 2010. godine, Sistematska razmena elektronskih podataka (SEED)je unapredila upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu, podstičući saradnju i razmenu informacija između carinskih uprava. SEED je tokom godina značajno doprineo prevazilaženju neefikasnosti u sistemima upravljanja na prelazima na Zapadnom Balkanu, koje su reultirale komplikovanim i dugotrajnim procedurama za legitimne trgovinske tokove. SEED je takođe doprineo smanjenju bezbednosnih rizika u regionu, ističe se u saopštenju PKS. Nadograđena verzija SEED+ dodatno će povećati efikasnost i pojednostaviti procedure,

Više detalja o SEED projektu dostupno je OVDE.