EU daje 2,2 milijarde evra za 140 ključnih projekata u oblasti transporta

Evropska unija podržaće ekonomski opravak svih država-članica plasiranjem gotovo 2,2 milijarde evra u 140 ključnih transportnih projekata, saopštila je juče Evropska komisija.

Ovi projekti će pomoći u uspostavljanju prekinutih veza širom kontinenta, podržaće održivi transport i stvoriti nova radna mesta. Projekti će biti finansirani kroz CEF (Connecting Europe Facility), šemu grantova EU za podršku razvoju saobraćajne infrastrukture.

Kako se navodi u saopštenju Komisije, naglasak je na projektima koji jačaju železnički transport, uključujući prekogranične veze i veze sa lukama i aerodromima. Transport unutrašnjim plovnim putevima biće ojačan kroz investicije u veće kapacitete i bolje multimodalne veze sa drumskom i železničkom mrežom. U pomorskom sektoru, prioritet će biti na short-sea-shipping projektima, sa fokusom na alternativnim gorivima, kako bi se smanjile emisije štetnih gasova.

Izdvajanje 2,2 milijarde evra za ključnu transportnu infrastrukturu će pomoći pokretanju oporavka, a očekuje se da ova “injekcija” donese 5 milijardi evra investicija, izjavila je Komesarka za saobraćaj Adina Valean.

– CEF jedan je od naših ključnih instrumenata u stvaranju transportnog sistema otporan na krizu, vitalnog i danas i na duže staze – rekla je Valean.

Najveći deo sredstava namenjen je železnici. EU će podržati projekte unapređenja železničke infrastrukture duž TEN-T mreže sa ukupno 1,6 milijardi evra (55 projekata). Ovo uključuje i projekat Rail Baltica, koji integriše baltičke države u evropsku železničku mrežu, kao i prekogranični deo železničke linije između Drezdena i Praga, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Takođe, Unija će podržati 19 projekata u oblasti prelaska na “zelena goriva”, sa skoro 142 miliona evra. Deo ovih projekata odnosi se na unapređenje i modifikovanje plovila, kako bi kao pogonsko gorivo mogao da bude korišćen LNG, kao i izgradnju odgovarajuće infrastrukture u lukama.

Korišćenje alternativnih goriva biće podržano i u oblasti drumskog transporta, kroz postavljanje 17.275 punionica duž putne mreže.

Više detalja o projektima i finansiranju kroz instrumente EU, dostupno je na sajtu Evropske komisije.