Evropski parlament odobrio izmene propisa o dozvolama – Za volan kamiona sa 18 godina

Evropski parlament dao je „zeleno svetlo“ za izmene pravila Evropske unije o vozačkim dozvolama. Reforme posebno uključuju odredbe koje omogućavaju da mladi odmah posle punoletstva, sa 18 godina, mogu da sednu za volan kamiona, a obuhvaćen je i niz drugih mera – uvođenje mobilnih dozvola, samoprocenu spobnosti za vožnju itd. 

Poslanici Evropskog parlamenta podržali su izmenjena pravila EU kako bi se poboljšala bezbednost na putevima širom kontinenta, ali i da bi se smanjio hroničan nedostatak vozača kamiona, objavljeno je na sajtu Evropskog parlamenta u sredu, 28. februara.

Prema revidiranim pravilima, mladi vozači će moći da dobiju dozvolu za upravljanje teretnim vozilima, pod uslovom da poseduju sertifikat o stručnoj osposobljenosti. Poslanici su podržali ovu značajnu reformu u sektoru transporta i model koji omogućava vozačima kamiona (kategorije C i C1) da već sa 17 godina steknu praktično iskustvo vožnje i upoznaju se sa profesijom pod nadzorom iskusnog vozača.

Reforme propisa o vozačkoj dozvoli takođe uključuju nekoliko drugih mera, koje bi trebalo da doprinesu povećanju bezbednosti na putevima. Tako će novi vozači imati probni period tokom kojeg će biti podvrgnuti određenim ograničenjima, kao što su rigorozniji limiti kada je u pitanju alkohol i veće kazne za nebezbednu vožnju.

Izmene, takođe, naglašavaju važnost bolje pripreme vozača za stvarne situacije i podizanja svesti o rizicima, posebno za ugrožene učesnike u saobraćaju. To uključuje mere o vožnji u nepovoljnim vremenskim uslovima, bezbedno korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, mrtve uglove i značaj sistema za pomoć vozaču.

Revizijama propisa nadležni se takože zalažu za samoprocenu sposobnosti za vožnju tokom izdavanja i obnove dozvole, pri čemu je državama članicama EU dato diskreciono pravo da utvrde potrebu za dodatnim lekarskim pregledima. Štaviše, podstiču se napori da se poveća svest javnosti o fizičkim i mentalnim faktorima koji utiču na bezbednost vožnje.

Dalji koraci 

Nacrt pravila o vozačkim dozvolama EU usvojen je sa 339 glasova za, 240 protiv i 37 uzdržanih, što predstavlja stav Parlamenta u prvom čitanju. Nakon evropskih izbora (6-9. juna) novi saziv Parlementa nastaviće da se bavi ovom temom.

IRU: Evropi nedostaje pola miliona profesionalnih vozača 

U međuvremenu, Međunarodna unija drumskog transporta (IRU) pozdravila je podršku Parlamenta reformama, posebno inicijativama čiji je cilj privlačenje mladih vozača u profesiju i olakšavanje intagracije vozača iz trećih zemalja.

– Evropski parlament je danas napravio veliki korak ka eliminisanju ključnih barijera koje sprečavaju mlade građane EU da se pridruže profesiji, a vozače iz trećih zemalja da popune upražnjene pozicije. Industriji drumskog saobraćaja u EU potrebni su i lokalni vozači i kadrovi iz trećih zemalja, kako bi se prevazišao hroničan nedostatak ovih radnika. Već nam nedostaje više od 500.000 profesionalnih vozača – rekla je direktorka IRU za odnose sa EU Raluca ​​Marian.

Ona je objasnila da je fokus pre svega na privlačenju vozača iz EU – uključujući i mlade i žene, ali da, imajući u vidu razmere nedostatka vozača, zajedno sa činjenicom da se mnogi približavaju starosnoj granici za penzionisanje, prazna mesta moraju biti popunjena i vozačima iz trećih zemalja.

Marian je takođe naglasila značaj termina „u pratnji“, napominjući da ovaj pristup omogućavanja 17-godišnjacima produženu obuku na radnom mestu, premošćujući jaz između škole i praktičnog iskustva.

Izvor: European Parliament
Foto: Pexels/J Godwin Torres, ilustracija