Kakve izmene donosi novi Pravilnik o radionicama za TAHOGRAFE?

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je predlog novog Pravilnika o radionicama za tahografe. 

Kako se navodi u obrazloženju za donošenje novog pravilnika, usvajanjem Zakona о izmenama i dopunama Zakona о radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, број 95/18) i usvajanjem odgovarajućih dopuna Pravilnika о radionicama za tahografe („Službeni glasnik RS, br. 13/17 и 80/18) stvoriće se uslovi za nadogradnju postojećeg sistema digitalnih tahografa u Republici Srbiji – „smart” tahografa, u delu koji se odnosi na poslove radionice u vezi sa „smart” tahografima.

Ujedno, izbacuje se obaveza provere postojanja hologramske nalepnice proizvođača, odnosno njegovog zastupnika u Srbiji, saopštio je Pumedtrans.

Predlog pravilnika možete pogledati OVDE.

Kompletno obrazloženje za donošenje novog Pravilnika možete pogledati OVDE. 

Poslovno udruženje Međunarodni transport pozvalo je preduzeća da do petka (24. septembra 2021. godine) dostave eventualne komentare sa obrazloženjem, kako bi ih Pumedtrans uputio nadležnom ministarstvu.

Analiza efekata propisa

Izmenama i dopunama koje novi Pravilnik o radionicama za tahografe donosi u odnosu na prethodni, urediće se oblast „smart“ tahografa u Srbiji, u pogledu načina obavljanja poslova radionice u vezi sa „smart“ tahografima i uslova za izdavanje dozvole radionice za obavljanje poslova u vezi sa ovom generacijom tahografa.

Daće se osnov da, trenutkom uspostavljanja sistema za izdavanje tahografskih kartica druge generacije u Srbiji, radionice koje to žele mogu da podnesu zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova u vezi sa „smart“ tahografima.

Trenutno su u toku aktivnosti na uspostavljanju sistema za izdavanje tahografskih kartica druge generacije i očekuje se da ovaj proces bude završen početkom drugog kvartala 2022. godine.

Izmenama i dopunama koje novi Pravilnik o radionicama za tahografe donosi u odnosu na prethodni, koje se odnose na pojednostavljenje administrativnih postupaka, postiže se znatno smanjenje administrativnog opterećenja za privredne subjekte koji prvi put podnose zahtev za izdavanje dozvole radionice za tahografe, kao i privredne subjekte koji već imaju dozvolu radionice, a podnose zahtev za izmenu ili produžetak važenja dozvole.

Naime, novim odredbama se znatno smanjuju troškovi postupka, pre svega indirektni – koji se odnose na pribavljanje dokumentacije, i ostvaruje značajna ušteda vremena, kako za pribavljanje dokumentacije potrebne za podnošenje zahteva, tako i za sprovođenje samog postupka po zahtevu. Teret pribavljanja dokumentacije se većinski prebacuje na Agenciju za bezbednost saobraćaja, kao organ koji vodi postupak.

Način vršenja pojedinih poslova radionice je, prateći tehnološki napredak tahografa i izmene relevantnih propisa i normativa, preciznije definisan i unapređen u odnosu na prethodni pravilnik, kao i izgled i sadržaj pratećih zapisnika koji se sačinjavaju prilikom vršenja ovih poslova radionice, navodi se u Obrazloženju.