Kazna od skoro 15.000 evra zbog nelegalne kabotaže i drugih prekršaja

Prevoznik i njegov vozač kažnjeni su sa skoro 15.000 evra u Švedskoj sredinom oktobra kada su ih policajci proglasili krivim za nekoliko prekršaja. Prekršaji su uključivali nedozvoljenu kabotažu, nestanak postavljene radne dokumentacije i noćenje u kabini tokom nedeljnog odmora.

Švedska policaija je u subotu, 15. oktobra u luci Malme, prilikom pregleda teretnog vozila pronašla transport u čijoj dokumentaciji, kako se činilo, nedostaju neki ključni detalji, prenosi švedski portal o kamionskim vestima tidningenproffs.se.

Pre svega, nakon uvida u dokumentaciju, službenici su zaključili da je vozač vršio nedozvoljenu kabotažu i zbog toga je izrečena kazna od 60.000 kruna (oko 5.480 evra).

Zatim je došlo do sledeće problema – vozač nije imao radnu dokumentaciju. On je tvrdio da je sigurno ostavio papire u drugom vozilu koje je vozio pre dve nedelje. Međutim, prema ispisu tahografa, vozač je poslednjih 29 dana vozio trenutni teretni kamion.

To je rezultiralo još jednom kaznom od 60.000 kruna.

Štaviše, pošto su policajci već pregledali podatke tahografa, ubrzo su primetili da je vozač sigurno proveo 45-časovnu pauzu u kabini i šest navrata nije ušao na granične prelaze. Nepotrebno je reći da su ovi prekršaji takođe rezultirali dodatnim kaznama.

Sve u svemu, kazne su iznosile 160.500 kruna (oko 14.660 evra). Kako prevoznik nije mogao da ga plati u subotu, dalje putovanje je zabranjeno, prenosi portal.

Pet dana kasnije, i kazne i penali su u potpunosti plaćeni i transport je stoga mogao da se nastavi, prenosi trans.info.