Poljski ITD dobija veća ovlašćenja za kažnjavanje

Poljski Inspektorat za drumski saobraćaj – Inspekcja Transportu Drogowego – imaće u narednom periodu veća ovlašćenja za izricanje kazni, piše trans.info.

Nadležno ministarstvo ove zemlje priprema uredbu koja će definisati nove situacije u kojima će inspektori drumskog saobraćaja moći sami da izriču kaznu, umesto da u tu svrhu pozivaju policiju.

Dosada su u velikom broju slučajeva inspektori koji su kontrolisali, između ostalog, upotrebu tahografa ili bezbednost transporta tereta, morali da pozivaju policiju na mesto uviđaja, u situacijama kada se ispostavi da je vozač prekršio pravila za koja ITD nema ovlašćenja za kažnjavanje.

Takva praksa, kako se navodi u obrazloženju poljskog ministarstva, onemogućava da se „brzo i efikasno odgovori na prekršaj“. Mogućnosti izricanja kazni za prekršaje koje otkrije ITD „pozitivno će uticati na ekonomičnost i efikasnost procesa i povećati bezbednost na putevima“, uveravaju iz ministarstva.

Inspektori će, prema novom propisu, uzmeđu ostalog moći da izreknu kaznu ako ustanove i:

– da se umesto dizela koristi lož-ulje
– ukoliko se ispostavi da vozilom upravlja neovlašećno lice
– ukoliko vozač, kako bi izbegao inspekciju na putu, ne postupi po zahtevu za zaustavljanje.

Uredba bi trebalo da stupi na snagu sledeće godine, prenosi trans.info.