Koji je značaj potpisivanja CMR-SDR protokola iz 1978. za srpske prevoznike u drumskom saobraćaju?

SDR Protokol CMR konvencije iz 1978. i njegova ratifikacija od strane Srbije bio je jedan od najvažnijih događaja u industriji drumskog prevoza. Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR). Ovaj zakon je 5. marta 2020. objavljen u Službenom glasniku (broj 4/2020)¹, a na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja².

Jedno od potencijalnih obrazloženja zašto je ministarstvo tek početkom 2020. godine reagovalo na inicijativu za ratifikovanje CMR protokola bi moglo biti to da se smatralo da je odgovornost prevoznika u potpunosti pokrivena osiguranjem ili da to nije zakon koji je neophodan u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Ovim člankom se analizira značaj tog protokola, da li je i kako sve bilo pokriveno osiguranjem i kakvu je krucijalnu promenu potpisivanje protokola imalo za drumske prevoznike u Srbiji³.

PRIKAZ ISTORIJE I INFORMACIJE O SDR PROTOKOLU

Neophodno je bilo u Službenom glasniku u odeljku međunarodnih ugovora doneti zakon o potvrđivanju protokola iz 1978, o tome obavestiti depozitara Ujedinjenih nacija i po odredbi protokola on bi obavezivao Srbiju 90 dana od notifikacije (4). Dakle, svi slučajevi šteta koji bi se dogodili pre datuma koji obavezuje Srbiju i na koje bi se primenjivalo srpsko pravo, ne bi se mogle primeniti odredbe SDR protokola odnosno primenjivale bi se odredbe izvorne CMR konvencije.

 1. Međunarodni propisi koji danas regulišu pitanje ugovora o međunarodnom prevozu robe drumom:
  1956. KONVENCIJAO UGOVORU ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE DRUMOM (CMR)
  58 država stranaka
  1961. stupila na snagu02.07.1961, u skladu sa članom 43.
  12.03.2001 d Republika Srbija je stranka, preuzela sukcesijom od Jugoslavije
 2. 1978. SDR – CMR Protokol
  48 države stranke
  1980 stupio na snagu
  Republika Srbija je ratifikovala
 3. 2008. E-CMR Protokol
  29 država stranaka
  2011 stupio na snagu
  Republika Srbija nije ratifikovala (5)

Stanje na dan 12.07.2021.
CMR konvencija je međunarodni ugovor klasičnog tipa. Ona za svoje izmene traži donošenje novog međunarodnog ugovora – protokola. Ona nije ugovor (kao npr. Montrealska konvencija iz 1999.) koji se može menjati tako da određeni broj država predloži izmenu, a da određeni broj država nema na to primedbu, pri čemu ta izmena automatski stupa na snagu i menja originalni tekst. Taj novi tekst obavezuje sve zemlje potpisnice (6).

Dakle, originalni tekst iz 1956 je obavezivao Srbiju jer nije ratifikovala u normalnom postupku i samim tim nije stupio na snagu neki od protokola koji menjaju konvenciju. Ako Srbija nije obavezana u određenom trenutku SDR protokolom kao međunarodnim ugovorom, ona ga nije mogla ni primeniti. To je bila vrlo ozbiljna pretnja i razlog zašto su srpski prevoznici mogli otići u stečaj (7).

SDR protokol su ratifikovale 48 država, dok 10 država, originalnih članica CMR-a i dalje nije u krugu ovih koje su ratifikovale SDR protokol – na njih se i dalje primenjuje originalna CMR konvencija.

Poslednji protokol je protokol o elektronskom CMR listu (e-CMR protokol) koji je stupio na snagu i samo 29 država ga je do sad ratifikovalo. On nije toliko bitan za egzistenciju prevoznika kao CMR protokol.

Ako pogledamo područje Evrope, države označene crvenom bojom nisu ratifikovale protokol: Crna Gora, Bugarska i Ukrajina.


Istorijski pregled

CMR konvencija je bila odmah ratifikovana od strane bivše Jugoslavije. Jugoslavija ne samo da je ratifikovala (10) već je bila i potpisnica CMR konvencije (11) 1956. godine – to znači da je aktivno učestvovala u krugu država koje su pisale CMR konvenciju. Odmah je ratifikovana i bila je obavezana od stupanja na snagu 1961. godine. Krajem 70-tih godina donet je SDR protokol, 80-tih je dolazilo do ratifikacija protokola kad su i krenule političke turbulencije na ovim prostorima. Početkom devedesetih Jugoslavija se raspala i dolazimo do trenutka kada novostvorene države počinju stvarati svoj pravni poredak tako što preuzimaju sve međunarodne ugovore koje je Jugoslavija u tom trenutku ratifikovala. U tom trenutku su novonastale zemlje sukcesijom postale stranke originalne CMR konvencije jer je Jugoslavija imala ratifikovanu samo izvornu CMR konvenciju – nije stigla da ratifikuje SDR protokol (12).

Izvor: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en and https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-a&chapter=11&clang=_en

Na jednostavnom teorijskom primeru možemo videti šta se dešava kada imamo i kada nemamo potpisan SDR protokol iz 1978. godine. U slučaju krađe robe, npr:

SDR – Special Drawing Right, “DTS/”Droits de triage spéciaux” in French, specijalno pravo vučenja.

Ova obračunska jedinica je uvedena nakon velike krize svetskih berzi 1971. godine kada je većina valuta (uključujući i US dolar) izgubila svoju podlogu u zlatu pa je dotadašnja merna jedinica zlatnog franka morala biti zamenjena, i to zato što je stalna fluktuacija zlata na svetskom tržištu (kao i svake druge robe) dovodila do pravne nesigurnosti i nemogućnosti kalkulacije rizika pre nastanka štete. Da bi se izbegle te oscilacije u vrednostima konačnih iznosa ograničenja naknade štete, Međunarodni monetarni fond (MMF) odlučio je uvesti novu obračunsku jedinicu koja neće predstavljati platežno sredstvo i predstavljaće zaštitu protiv fluktuacija kurseva vodećih svetskih valuta i drugih promena u međunarodnim plaćanjima. Vrednost SDR dnevno na svetskom finansijskom tržištu utvrđuje MMF na osnovu odnosa između 4 vodećih svetskih valuta, tzv currency basket – korpa valuta, koju čine američki dolar, euro (Nemačka), britanska funta, euro (Francuska) i japanski jen.

U korpu valuta ulaze valute 5 zemalja najjačih izvoznica u obračunskom razdoblju od 5 godina i to tako da učešće pojedine valute učestvuje u određivanju vrednosti SDR-a u procentu u kojem ta zemlja učestvuje u spoljnotrgovinskoj razmeni. SDR istovremeno znači i obavezu izmene svih međunarodnih instrumenata ukidanjem granica odgovornosti prevoznika vezanih za francuske franke.

SDR – eng. Special Drawing Right; vrednost 1 SDR-a u dinarima izražena je dnevno na kursnoj listi Narodne banke Srbije pod oznakom XDR: Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1,42465, tj. RSD 141,07550na dan 12.07.2021. (13).

Germinal franak je franak u zlatu bruto težine 10/31 (0,3225) g finoće 900/1000 (14).

Ako uzmemo teretno vozilo koje ima nosivost 20t i robu koja je teška 20.000 kg i vredna 100 EUR/kg. Prema vrednosti robe zaključujemo da je u pitanju vrlo vredna roba poput računara, parfema, dizajnerske odeće… Ako se desi npr. krađa cele robe, onda imamo štetu u vrednosti od 2.000.000 EUR.

Prevoznik je tada imao polisu osiguranja profesionalne odgovornosti prevoznika i očekivao da će mu osiguravač platiti onoliko koliko mora da plati na osnovu svoje odgovornosti. Tu dolazi do primene propisa o pravu prevoznika na ograničenje, na koji iznos on ima pravo da ograniči tih 2.000.000 EUR i da plati samo taj oraničeni iznos.

Ako se primenjuje originalna CMR konvencija, dakle one zemlje koje nemaju SDR protokol, onda se primenjuje član 23 stav 3 u iznosu od 25 Gérminal franak po kilogramu. „Franak“ znači franak u zlatu težine 10/31 grama i finoće 0,900. Gérminal franak je franak u zlatu. Zlato je roba koja se kotira na berzi. Nakon sloma berzi početkom sedamdesetih, zlato više nije pogodna valuta jer mu više nije fiksna cena, zlato je eksplodiralo po vrednosti. To je razlog zašto se krajem sedamdesetih donose protokoli na sve međunarodne konvencije kojima se ubacuje neka druga obračunska jedinica koja nije više iskazana u zlatu.

Kako bismo videli kako varira cena zlata, a kako SDR-a u nastavku se nalazi njihova kretanja u proteklih godinu dana.

Cena zlata 1g u EUR u periodu jul 2019 – jul 2020. je iznosila (15):

Vrednost SDR u EUR u periodu jul 2019 – jul 2020. je iznosila (16):

Na osnovu datih grafikona vidi se da je cena zlata skočila skoro 30% dok je vrednost SDR-a bila manje više stabilna i na kraju je krenula da opada. To pokazuje kako bi se i obaveza prevoznika u hipotetičkom slučaju kretala. Moglo bi se čak zaključiti da ovaj rast vrednosti zlata nije toliko bitan jer je lestvica odgovornosti prevoznika prema GF postavljena u startu visoko.

Zlato finoće 0,900 je 21,6 karatno zlato. Pitanje je gde naći službenu cenu zlata. Npr. to bi mogao biti sajtgoldprice.org na kome može da se trguje zlatom. Na tom sajtu može da se nađe koliko vredi jedan gram, ali 24 karatnog zlata.
Obračun ograničenja za 1kg: 25×10/31×0,9=7.258g 24 karatnog zlata = 7.258 x 52 = 377 EUR npr. na dan 25.07.2020. (17).

Ako se primenjuje CMR konvencija, pravo na ograničenje odgovornosti, tj. pravo da ograniči iznos štete prevozniku počinje za 20.000 kg na 4,8 miliona EUR. Sve do 4,8 miliona EUR mora da plati. Prevoznik sigurno nema pokriće osiguranja od odgovornosti u smislu da će osiguravač moći da plati štetu od 4,8 miliona EUR. Postavlja se pitanje koliko bi premija za takvu polisu iznosila?

Namerno su korišćeni različiti datumi kod obračuna odgovornosti prevoznika u SDR kako bi se pokazalo da obaveza prevoznika u slučaju štete neznatno varira.

Prema tome, ako se na prevoznika uopšte ne može primeniti ograničenje, mora da plati punih 2 miliona EUR jer nije ni dostigao limit od kog bi se počelo primenjivati ograničenje. Međutim ako imamo državu i primenu prava koje ima SDR protokol onda će taj isti prevoznik za tu istu štetu morati da plati oko 200.000 EUR, što će vrlo verovatno biti pokriveno osiguranjem. Sada primenjujemo obračunsku jedinicu koju računa Međunarodni monetarni fond svaki dan što ima i na kursnoj listi Narodne banke Srbije kao XDR (na 12.07.2021Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1,42465, tj. RSD 141,07550 na dan 12.07.2021.). SDR je vrednost koja se računa kao korpa 5 valuta zemalja najvećih izvoznica u poslednjih 5 godina i prosečna vrednost tih valuta je 1 SDR. On je manje više stalno isti i zato je taj modalitet ubačen krajem sedamdesetih godina i taj sistem obračuna garantuje da će vrednost ostati ista.

Ako pogledamo vrednost na kursnoj listi na dan na 12.07.2021. dolazimo do ograničenja od 11.88 USD po kg odnosno 9,97 EUR po kg (cca 10 EUR po kg). Ako prevoznik nije postupao sa namerom ili takvom nepažnjom koja se može izjednačiti sa namerom onda zadržava pravo na navedeno ograničenje.

Srpski prevoznik pre stupanja na snagu CMR- SDR protokola nije imao pravo da svoju odgovornost spusti sa 355 EUR po kg (=7.258g 24 karatnog zlata na 12.07.2021, 1g 24k zlata je vredeo 48.91 EUR) na 9.97 EUR po kg izgubljene ili oštećene robe. Međutim nakon završetka postupka ratifikacije Protokola od strane Srbije nastupile su značajne promene u sistemu odgovornosti drumskog prevoznika za štetu na robi. Naime, na sve slučajeve međunarodnog prevoza robe drumom na koje se primenjuje pravo Republike Srbije, iznos ograničenja odgovornosti prevoznika od 25 Germinal franaka po kilogramu bruto težine oštećene ili izgubljene robe je zamenjen na osnovu SDR-CMR Protokola sa 8,33 obračunske jedinice specijalnih prava vučenja (SDR).

Na taj je način je odgovornost prevoznika u međunarodnom drumskom saobraćaju prema pravu Republike Srbije usklađena sa uobičajenim pokrićem osiguranja odgovornosti prevoznika na tržištu, kao i uslovima odgovornosti prevoznika na konkurentnim tržištima u okruženju. Ova novina na kraju ima dalekosežno pozitivne učinke za industriju drumskog prevoza, ali i korisnike njihovih usluga i industriju osiguranja (18).

Fakturna vrednost robe je 2 miliona EUR. Ako ne postoji SDR protokol, plaća se puni iznos, a ono što se dobija ratifikacijom SDR protokola je mogućnost prevoznika da ograniči svoju odgovornost na očekivanih 25% do 30% vrednosti stvari, jer je to pravo na ograničenje odgovornosti jedno od temeljnih prava u transportu uopšte.

Bez toga ekonomska računica bilo kog vida transporta ne postoji. Prevoznik ne sme i ne može da plaća pune iznose šteta imajući u vidu iznose vozarina koje su vrlo niske. Taj institut čuva od propasti transportnu industriju. Taj institut se vraća u propise što se jedino moglo učiniti ratifikacijom SDR protokola (20).

OBRAČUN OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Drumski transport je zbog nepotpisivanja SDR protokola bio u prevelikoj nesrazmeri u pogledu visine odgovornosti po kg s obzirom na iznos ograničenja odgovornosti prema drugim granama prevoza.

Komparativni prikaz odgovornosti prevoznika
Međunarodni prevoz

Pomorski prevoz i unutrašnja plovidba imaju pravo na ograničenje od 2 SDR po kilogramu. U drumskom prevozu, ako se primenjuje SDR protokol, plaća se 8,33 SDR-a dok ako se SDR protokol ne primenjuje plaća se 355 EUR po kilogramu. U železničkom i vazdušnom prevozu ograničenje iznosi 17 SDR po kilogramu. Postavlja se pitanje, na koji način, prema datim uslovima, gse pojedini prevoznici plaćaju tako različite štete i iznose ograničenja imaju kao pravo, mogu zadržati konkurentnost. Na koji način te grane prevoza mogu biti međusobno konkurentne što zapravo Evropska unija traži. Dakle, prevoznik ne može da bude konkurentan ako su štete koje on plaća višestruko veće u odnosu na konkurenciju (21).

Autor teksta Zoran Dimitrijević, Generali osiguranje

___________________________________________________________________

 1. Ono što je zanimljivo je da na sajtu United Nations – Treaty Collection stoji da je za Srbiju protokol stupio na snagu 19. juna 2020 dok je zakon stupio na snagu u Srbiji 13.03.2020. Pitanje je kolika bi bila odgovornost prevoznika za štetu nastala u tom periodu. Pretpostavljam da je prvo donet zakon, a onda da je depozitar Ujedinjenih nacija obavešten pri čemu u skladu sa čl. 4 st. 2 zakona kaže da protkol stupa na snagu devedesetog dana po deponovanju instrumenta o ratifikaciji odnosno pristupanju dotične države.
 2. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2020/4/1/reg
 3. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978. za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017.
 4. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1978/07/19780705%2007-38%20PM/CTC_XI-B-11-a.pdf
 5. Nikoleta Radionov, Stupanje na snagu cmr-sdr protokola 1978. za Hrvatsku:novi okvir odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/Ana%20Falak/2017/STUPANJE%20NA%20SNAGU%20CMR-SDR%20PROTOKOLA%201978%20ZA%20HRVATSKU.pptx, strana 3
 6. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978 za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017.
 7. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978 za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017.
 8. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMR_Convention.png
 9. Nikoleta Radionov, Stupanje na snagu cmr-sdr protokola 1978. za Hrvatsku:novi okvir odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/Ana%20Falak/2017/STUPANJE%20NA%20SNAGU%20CMR-SDR%20PROTOKOLA%201978%20ZA%20HRVATSKU.pptx, strana 5
 10. https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1958/CN.172.1958-Eng.pdf
 11. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en#1
 12. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978. za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017
 13. https://www.nbs.rs/sr_RS/finansijsko_trziste/medjubankarsko-devizno-trziste/kursna-lista/zvanicni-srednji-kurs-dinara/index.html
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/French_franc#French_Empire_and_Restoration
 15. https://goldprice.org/
 16. https://www.xe.com/currencycharts/?from=XDR&to=EUR
 17. The CMR: The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Alan E. Donald
 18. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978. za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017.
 19. Nikoleta Radionov, Stupanje na snagu cmr-sdr protokola 1978 za Hrvatsku:novi okvir odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/Ana%20Falak/2017/STUPANJE%20NA%20SNAGU%20CMR-SDR%20PROTOKOLA%201978%20ZA%20HRVATSKU.pptx, strana 8
 20. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978. za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017.
 21. Nikoleta Radionov, Tribina: CMR-SDR Protokol 1978. za Hrvatsku, Hrvatsko društvo za transportno pravo, 13.06.2017.
Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.