Holandija: Obavezno prijavljivanje vozača od 1. marta 2020.

Uredbom holandske vlade od 1. marta 2020. stupa na snagu obaveza prijavljivanja vozača kod Ministarstva za rad Kraljevine Holandije.

Zakonski osnov predstavlja tzv. WagwEU – Zakon o prekograničnom radu u EU, koji se u Holandiji primenjuje još od 2016. godine. Poput Nemačke, Francuske, Austrije i drugih zemalja EU sada i Holandija EU direktivu o upućivanju radnika u celosti primenjuje kroz nacionalne propise.

Olakšicu u prekograničnom prevozu putnika i tereta predstavlja mogućnost godišnje prijave za vozače koji su angažovani na teritoriji Holandije. Vozači su osim toga u obavezi da uz sebe imaju obrazac A1 (vozači preduzeća sa sedištem u EU) ili potvrdu o socijalnom osiguranju (vozači iz trećih zemalja), kopiju ugovora ili izvod iz ugovora o radu, kao i obračun zarade. Kazna za neprijavljivanje vozača pre početka angažovanja može iznositi do 12.000 evra za svaki prekršaj.

Poslodavci su takođe obavezni da na teritoriji Holandije imenuju predstavnika za kontakt sa nadležnim organima nadzora na primenom socijalnih propisa.

Izvor: expo.rs