Transportni barometar – Broj ponuda za prevoz tereta za petinu manji nego lane

Broj ponuda za prevoz tereta u trećem kvartalu bio je za 21% niži od prošlogodišnjeg nivoa, pokazuje TIMOCOM Transportni barometar. Odnos tereta i tovarnog prostora izjednačio se sa vrednostima iz perioda pre korone, iz 2019. godine. Povećana potreba za transportom u septembru dovela je do povećanja prosečne cene prevoza.

Transportni barometar je u periodu korone pokazivao izuzetno niske i visoke vrednosti. Ove godine je došlo do poravnanja na nivo iz 2019. godine. Uprkos blagom oporavku u odnosu na prethodne kvartale, transportno tržište i dalje slabi.

Nakon što je u prva dva kvartala ove godine ponuda tereta bila značajno ispod prošlogodišnjih vrednosti (prvi kvartal -51%, drugi kvartal -46,3%), razlika je u trećem kvartalu smanjena, ali je i dalje 21%. Septembar je bio mesec sa najvećim brojem ponuda tereta u ovom kvartalu, ali je uprkos tome bio za 13% slabiji u odnosu na septembar 2022. godine. Broj ponuda u Nemačkoj je u trećem kvartalu bio za 32% manji nego u istom kvartalu prošle godine.

Potražnja za transportnim kapacitetima porasla je, očekivano, nakon letnje pauze. U septembru je ponovo registrovana značajno veća potreba za transportom na TIMOCOM Tržištu: širom Evrope generisano je za 46% više ponuda tereta nego u avgustu. U Nemačkoj je bilo za 57% više ponuda. Odnos tereta i tovarnog prostora bio je u julu 64 prema 36, u avgustu 57 prema 43, i najmanje uravnotežen u septembru sa 69 prema 31.

(Na TIMOCOM Tržištu u septembru je generisano 46% više ponuda tereta nego u avgustu ove godine; to je ipak i dalje 13% slabiji rezultat nego u septembru 2022; Izvor: TIMOCOM)

Ekonomska situacija smanjuje potražnju na transportnom tržištu

Uprkos padu inflacije, slabljenje privrede nastavlja da vrši pritisak na transportnu industriju. Jedan od razloga je, na primer, očigledna slabost u građevinskom sektoru, koja se negativno odražava na narudžbine prevoznicima.

Uzdržana potrošnja i nedostatak investicija u mnogim oblastima sigurno su neki od najvažnijih razloga, zbog kojih prošlogodišnji rezultati nisu mogli da budu dostignuti – kako u privatnoj sferi, kako pokazuje Indeks potrošačke klime instituta za istraživanje tršišta GfK, tako i u komercijalnom okruženju. Ovo potvrđuje i indeks poslovne klime Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo), koji je u prethodna tri meseca pao sa 87,4 na 85,7, iako su se očekivanja ispitanika u septembru donekle popravila.

Maloprodaja trpi usled ovakvog razvoja događaja. Promet je u avgustu 2023. godine pao realno za 1,2%, kako pokazuju podaci nemačkog Saveznog zavoda za statistiku. U poređenju sa prošlom godinom reč je o padu za 2,3%. Prema Indeksu potrošačkih cena, cene hrane su natprosečno porasle za 9,0% i zajedno sa cenama energenata držale visoku stopu inflacije.

– Usled ovakvog ekonomskog razvoja, potražnja za tovarnim prostorom u Evropi bila je sveukupno niža u odnosu na 2022. godinu, iako je u septembru bilo primetno blago povećanje broja ponuda tereta. Transportno tržište u Nemačkoj se ponaša uzdržano, odražavajući ukupnu ekonomsku situaciju. Glavni razlozi su prvenstveno slaba inostrana potražnja i domaća ekonomska situacija. Ne očekuje se da će doći do značajnog povećanja potražnje za transportom u ovoj godini – kaže Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u kompaniji TIMOCOM.

On napominje da će, ako transportno tržište nastavi da se razvija na nivou iz 2019. godine, potražnja za tovarnim prostorom u četvrtom kvartalu ponovo pasti i dodaje da je to realno imajući u vidu ekonomsku situaciju u Evropi i naročito u Nemačkoj.

Prosečna cena prevoza dostiže prethodni godišnji maksimum

Nakon povećanja broja ponuda tereta u septembru, prosečna cena prevoza po kilometru porasla je za 6,5% u odnosu na prethodni mesec. Sve u svemu, ova vrednost je bila čak 21,3% viša u odnosu na ovogodišnji minimum u februaru. Uprkos povećanju u toku godine, sve cene su ipak i dalje značajno ispod najviših vrednosti 2022. godine, kada je potražnje bila znatno veća.

Više ponuda tereta iz i za Švedsku

Značajne promene kada se radi o ponudama tereta zabeležene su, između ostalog, na rutama između Nemačke i Švedske. Ponude za transport iz Nemačke u Švedsku porasle su za 70% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Kada je reč o transportu iz Švedske u Saveznu Republiku Nemačku, bilo je najmanje 38% više ponuda tereta. Pored vozila, Švedska izvozi i proizvode od drveta, farmaceutske proizvode, kao i gvožđe i čelik. Kada je reč o uvozu, Nemačka je partner broj 1 za Švedsku. U slučaju izvoza, Nemačka zauzima 2. mesto, odmah iza Norveške, kako kaže Nemačko-švedska privredna komora. I izvoz i uvoz su premašili nivo iz perioda pre korone. Iz Nemačke se najviše uvoze mašine i farmaceutski proizvodi.

Smanjena potražnja za transportom u Švajcarskoj

Na brojnim rutama ka Švajcarskoj, potražnja za transportnim kapacitetima je opala u trećem kvartalu, uprkos zatvaranju tunela Gotard za železnički saobraćaj, što je, prema očekivanjima, trebalo da dovede do povećanja drumskog teretnog saobraćaja.

Na rutama između Austrije i Švajcarske zabeleženo je za 55% manje ponuda tereta, a između Francuske i Švajcarske za 51% manje tereta u odnosu na prethodni kvartal. Za prevoz tereta iz Nemačke u Švajcarsku bilo je za 42% manje ponuda nego prethodne godine, a iz Italije za 29% manje. Obzirom na to da će železnička veza biti blokirana najverovatnije još nekoliko meseci, trebalo bi očekivati porast drumskog teretnog saobraćaja ka Švajcarskoj u četvrtom kvartalu.

Takođe je opao i broj ponuda tereta iz Belgije i Holandije u Nemačku (BE-DE -52%; NL-DE-25%). Jedan od razloga za to je i pad transporta iz primorskih luka ka unutrašnjosti kontinenta. Pretovar kontejnera u lukama Zeebrugge, Antverpen, Roterdam i Amsterdam (ZARA) nastavlja da opada od početka godine.

Transportnim barometrom FreightTech preduzeće TIMOCOM od 2009. godine analizira podatke o kretanju transportne ponude i tražnje na berzi tereta integrisanoj u tržište. Više od 154.000 korisnika generiše svakog dana do milion međunarodnih ponuda tereta i tovarnog prostora.

Izvor: TIMOCOM

Naslovna foto: Unsplash, ilustracija