KRONE priključna vozila i u 2023. godini u nekim segmentima najtraženija u Srbiji

Ugledan, jedan od dva najveća proizvođača priključnih vozila u Evropi, i u prošloj godini u Srbiji je ostvario dobre prodajne rezultate, a zadržao lidersku poziciju u isporukama poluprikolica za kontejnerski transport i prikolica sa ceradama, kao i drugo mesto po prodaji poluprikolica s ceradama i poluprikolica-hladnjača.

Generalni zastupnik, distributer i serviser priključnih vozila KRONE za Srbiju, beogradska kompanija Sejari, i prošlu poslovnu godinu ocenjuje uspešnom.

– S obzirom na celokupnu tešku situaciju u svetu u programu komercijalnih vozila u 2023. godini, naši prodajni rezultati su bili sasvim zadovoljavajući –  kaže direktor Sejari d.o.o. Srbija, Miloš Marijić.

– Efekti i uslovi poslovanje su bili različiti u prvoj i drugoj polovini godine. Prva polovina 2023. je po isporukama bila nastavak 2022. godine, u kojoj je prodaja bila u visokom uzlaznom trendu, dok se od sredine 2023. beleži blag pad prodaje, prvenstveno u programu hladnjača i najmasovnijih – poluprikolica s ceradama. U programu poluprikolica za prevoz kontejnera prodaja i tražnja su uglavnom uravnotežene, pa su mesečne brojke na istim nivou. Pred kraj 2023. smo ostvarili izvestan porast prodaje poluprikolica „kontejnerica“ i očekivani, blag porast prodaje poluprikolica-hladnjača – ističe Marijić.

Miloš Marijić, Foto: Sejari

– S obzirom na to da su poluprikolice-hladnjače, uslovno rečeno, sezonska roba, tj. ima perioda kada postoji veća potražnja za takvim priključnim vozilima, a onda naiđe nekliko meseci kada prevoznici uopšte nemaju bilo kakvu potrebu za njima, ohrabruje nas da smo u decembru prošle i prvim sedmicama 2024. godine primili veliki broj upita upravo u tom segmentu naše široke ponude, pa očekujemo da će u ovoj godini porasti prodaja poluprikolica-hladnjača, kao i prodaja „kontejnerica“, dok u segmentu „zavesarki“, odnosno poluprikolica s ceradama prognoziramo ustaljeni, plasman, u „ravnoj liniji“. Da rezimiram: mada smo realizovali desetak velikih isporuka polupriklica-hladnjača i „zavesarki“ – odjednom od pet do deset vozila, recimo prevoznicima Eurošped, Milos trans, ST trans, Unionšped…, po ukupnoj prodaji 2023. je bila tek malo slabija od 2022, koja je bila možda i najbolja godina u našoj branši na srpskom tržištu –  dodaje Marijić.

– Veoma je važno da podsetimo i na okolnosti u kojima posluju srpski drumski prevoznici: u drugoj polovini prošle godine mnogi od njih su imali manje posla, posebno zbog problema sa transportima do i iz Ruske Federacije. Posle pandemije Covid-19 rusko tržište se odjednom izuzetno otvorilo za robu iz Srbije i drugih država, ali to je kratko trajalo, jer su od marta 2022. gotovo svakog dana Ruskoj Federaciji nametane sankcije zbog vojnih operacija u Ukrajini, pa je drastično smanjena potražnja za prevozima do destinacija u toj državi, koje su za mnoge naše prevoznike od izuzetnog značaja za ukupno poslovanje. Nadamo se što skorijem smirivanju situacije u Ukrajini, jer će se okončanjem vojnih dejstava rusko tržište još više otvoriti za proizvode i sirovine iz Srbije i da će, sledstveno tome, postojati velika potreba za novim i priključnim i vučnim vozilima – prognozira direktor Sejari d.o.o.

– No, ne možemo se požaliti ni sadašnjom statusom na tržištu Srbije. Štaviše, s poluprikolicama za prevoz kontejnera smo vodeći – sa oko 90% udela u prodajama, vodeći smo i u programu prikolica s ceradama – praktično i jedini koji takva vozila nude u Srbiji, u programu hladnjača Krone drži primat zajedno sa drugim poznatim nemačkim proizvođačem, dok smo u segmentu poluprikolica sa ceradama – u kojem je inače značajan broj ponuđača-proizvođača iz Evrope i Turske, Krone drugi na srpskom tržištu – nastavlja Miloš Marijić.

Foto: Krone

– Nastojimo da u vrlo širokom asortimanu Krone poluprikolica s furgon tovarnim prostorom tržištu ponudimo usko specijalizovane nadgradnje, pa uspevamo da zadovoljimo i vrlo specifične zahteve, kakvi su, recimo, oni za vozilima – iz programa DryLiner – koja su posebno prilagođena prevozu gotovih odevnih predmeta. Poslovna politika kompanije Krone je da zadovolji zahteve svakog pojedinačnog tržišta, ali i da uporedo razvija nove proizvode i prati sve aktuelne i nove propise Evropske unije, kao što su, na primer, uvođenje u serijsku proizvodnju, od 1. jula ove godine, inovativnih elektronskih i telematskih uređaja i promene koje donose novi standardi o dužini vozila. Novost je i to što su stručnjaci iz Nemačke pred kraj prošle godine obavili obuku za naše prodajno i servisno osoblje za novi rashladni uređaj Krone, pa smo tako sasvim osposobljeni za njihovo servisiranje kada u skoroj budućnosti budu ponuđeni i na našem tržištu – naglašava Miloš Marijić i dodaje:

– Istovremeno, pokušavamo da našim kupcima ponudimo i najbolje uslove finansiranja. Recimo, lojalnim dosadašnjim kupcima omogućavamo kupovinu odloženog servisiranja, dok se u saradnji sa kompanijama Volvo Srbija i Scania Srbija kupcima omogućava povoljno fabričko finansiranje koje obuhvata ceo vučni sklop – i tegljač i poluprikolicu.

Podsećanja radi, u mreži ovlašćenih servisa za priključna vozila Krone u Srbiji su centralna radionica na Novom Beogradu (uz autoput Beograd-Zagreb – Prekonoška 32, ranije Autoput za Zagreb 15), radionica kompanije Scania Srbija u Čačku i Uniplast u Šapcu, koji je specijalizovan za popravke hladnjača i furgon nadgradnji.