Licence za profesionalne vozače – Kako izgleda polaganje stručnog ispita

Svi profesionalni vozači koji su tokom 2020. ili 2021. stekli svoje dozvole, imaju obavezu pohađanja obavezne početne obuke i polaganja stručnog ispita kako bi dobili neophodnu početnu kvalifikaciju – početni CPC (sertifikat o stručnoj kompetentnosti).

O tome kako izgleda obavezna početna obuka vozača pisali smo ranije, a u tekstu koji sledi pročitajte važne informacije o samom polaganju stručnog ispita (kako se prijavljuje ispit, koliko traje, gde se polaže itd.), kao i neke interesantne podatke (koliko kandidata obično položi ispit, šta se dešava ukoliko vas komisija „uhvati“ da prepisujete itd.).

Stručni ispit sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS). Ispit se organizuje u prostorijama Centra za CPC, u kome je vozač pohađao nastavu. Kandidati polažu pred tročlanom komisijom koju obrazuje ABS.

Prijavljivanje za polaganje ispita 

Nakon završene obavezne obuke, vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke, može pristupiti polaganju stručnog ispita.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita vozač koji stiče početni CPC pohađanjem osnovne obuke i polaganjem stručnog ispita, Agenciji za bezbednost saobraćaja prilaže:

– potvrdu o završenoj obaveznoj obuci za sticanje početnog CPC i
– dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita, po tarifi Agencije (primer uplatnice).

Ukoliko je pohađao dodatnu obuku, uz prijavu za polaganje stručnog ispita, vozač prilaže:

– potvrdu o odslušanoj dodatnoj obuci za sticanje početnog CPC i
– dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita, po tarifi Agencije (primer uplatnice).

Ako pravno lice vrši uplatu, prilikom podnošenja prijave, uz dokaze o uplati (nalog za prenos, potvrda banke o izvršenom plaćanju) neophodno je priložiti i spisak svih vozača (ime, prezime, JMBG i broj vozačke dozvole) za koje je izvršena uplata, na memorandumu pravnog lica koje je izvršilo uplatu.

O ispitu 

Stručni ispit sprovodi se u prostorijama Centra i sastoji se od:

  • pitanja sa više ponuđenih odgovora, pitanja koja zahtevaju direktan odgovor ili kombinacija ovih vrsta pitanja;
  • zadatka sa praktičnim primerom (studija slučaja).

Ispit se sprovodi putem testa, pismeno ili na računaru i traje dva sata.

Uspeh vozača na stručnom ispitu se iskazuje ocenom „položioˮ ili „nije položioˮ. Da bi položio stručni ispit, vozač mora ostvariti najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova.

Rezultate stručnog ispita Agencija objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije 7 (sedam) dana od dana polaganja stručnog ispita.

Da li je ispit težak i koliko kandidata obično položi po roku? 

Rezultati svih prethodnih ispitnih rokova dostupni su na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

U poslednjih 10 organizovanih rokova (obavezna obuka 140 časova), kandidati su bili prilično uspešni na ispitu, pa je prolaznost bila vrlo visoka. Izuzetak je jedan rok održan u septembru, kada je polagalo njih 14, a čak 9 nije položilo!

Važna pitanja! 

U vezi sa stručnim ispitom treba imati u vidu i to da:

  • Vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika, i obrnuto, mora položiti deo stručnog ispita koji nije polagao.
  • Ako se vozač na stručnom ispitu služi nedozvoljenim sredstvima (korišćenje udžbenika, beležaka, prepisivanjem i sl.) biće udaljen sa ispita i smatraće se da nije položio stručni ispit. Takođe, vozaču koji se služi nedozvoljenim sredstvima, neće se dozvoliti ponovno polaganje stručnog ispita u roku od narednih 6 (šest) meseci.
  • Ukoliko vozač koji je prijavio ispit ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da nije položio ispit.
  • Ako vozač opravdanih razloga (bolest i sl.) ne pristupi polaganju stručnog ispita biće dozvoljeno da polaže ispit u nekom od narednih ispitnih rokova.

Za dodatne informacije: