Licence za profesionalne vozače – Kako dobiti početni CPC?

Da li ste znali da je „Kako postati profesionalni vozač“ jedno od pitanja na koje se najčešće traži odgovor na portalu PlutonLogistics?

Od prošle godine, pred onima koji se odluče za ovaj posao su i nove obaveze! Za razliku od kolega koji su svoju vozačku dozvolu stekli pre 30. decembra 2019, svi profesionalni vozači koji su tokom 2020. ili 2021. stekli svoje dozvole, imaju obavezu pohađanja obavezne početne obuke i polaganja stručnog ispita kako bi dobili neophodnu početnu kvalifikaciju – početni CPC (sertifikat o stručnoj kompetentnosti).

Za obavljanje posla profesionalnog vozača neophodno je posedovanje dva dokumenta: sertifikata o stručnoj kompetentnosti (CPC) kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacione kartice vozača (koja se dobija na osnovu sertifikata i koju vozač mora uvek da nosi sa sobom kada upravlja vozilom neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E).

U saradnji sa Centrom za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije pripremili smo kratak vodič kroz koji možete saznati koji su neophodni koraci za sticanje početnog CPC-a!

Koje uslove mora da ispunjava profesionalni vozač kako bi stekao početni CPC?

Vozač koji želi da stekne početnu kvalifikaciju mora da ispuni sledeće uslove:

• da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), koju je stekao posle 30.12.2019. godine;
• da je pohađao obaveznu početnu obuku. Obavezna početna obuka se organizuje u Centru za obuku vozača, a trajanje obuke zavisi od stepena i vrste obrazovanja vozača. Vozač je u obavezi da prisustvuje svim časovima teorijske i praktične nastave;
• da je položio stručni ispit, koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, a koji se održava u Centru za obuku vozača. Za prijavu za polaganje stručnog ispita vozač mora da stekne potvrdu o završenoj obaveznoj početnoj obuci.

Kako izgleda obavezna početna obuka vozača?

Obavezna početna obuka zavisi od stepena obrazovanja vozača i može biti organizovana kao:

Osnovna obuka u trajanju od 280 nastavnih časova – pohađa je vozač koji ima manje od trogodišnjeg srednjeg obrazovanja. Vozač u toku 280 nastavnih časova osnovne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 20 praktičnih časova.

Osnovna ubrzana obuka u trajanju od 140 nastavnih časova – pohađa je vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila. Izuzetak su lica koja su stekla zvanje kroz obrazovni profil „vozač motornih vozila“. Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 10 praktičnih časova.

Dodatnu obuku pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika. Dodatna obuka zavisi od načina sticanja osnovne obuke i može biti organizovana kao:
– Dodatna obuka – 70 nastavnih časova- pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne obuke od 280 nastavnih časova. Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 5 praktičnih časova.
– Dodatna obuka – 35 nastavnih časova – pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke od 140 nastavnih časova ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika. Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 3 praktična časa.

Dopunska obuka se realizuje u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova, a pohađaju je vozači koji nisu položili stručni ispit za sticanje početnog CPC-a u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC.

Gde se pohađa obuka za početni CPC?

Obuka za početni CPC pohađa se u centrima za obuku vozača. U Srbiji je u ovom trenutku registrovano ukupno 10 CPC centara koji aktivno rade sa profesionalnim vozačima.

Prvi centar za CPC obuku profesionalnih vozača u Srbiji, Centar za motorona vozila Auto-moto saveza Srbije otvorio je u Beogradu u martu 2020. Od tada je AMSS CMV krenuo u uspostavljanje mreže CPC centara širom teritorije Republike Srbije. U nameri da korisnicima pruži svoje usluge na što više lokacija, uz Beograd, otvoreni su i centri u Čačku, Novom Sadu, Paraćinu i Novom Pazaru.

AMSS CMV najavljuje da će tokom ove godine krenuti u širenje mreže centara širom Srbije.

Kako se prijaviti za obuku za početni CPC?

Online prijava za CPC u centrima CMV AMSS dostupna je na OVOM linku, gde možete pogledati i detaljno uputstvo za popunjavanje prijave.

Takođe, svi zainteresovani u svakom trenutku mogu pogledati i termine obuka. 

Kako izgleda ispit za CPC?

Nakon završene obavezne obuke, vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke, stiče pravo da polaže stručni ispit. Stručni ispit sastoji se od:

– Pitanja sa više ponuđenih odgovora, pitanja koji zahtevaju direktan odgovor ili kombinacije ovih pitanja;
– Zadataka sa praktičnim primerom.

Ispit se sprovodi putem testa, pismeno ili na računaru i traje dva sata.

Uspeh vozača na stručnom ispitu se iskazuje ocenom „položio“ ili „nije položio“. Da bi položio stručni ispit, vozač mora ostvariti najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova. Rezultate stručnog ispita Agencija za bezbednost u saobraćaju objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije 7 dana od dana polaganja.

Izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica vozača – kako i gde

Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura u kojima se može odmah izvršiti plaćanje naknada za sertifikat i karticu.

Šta vam je sve potrebno za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica vozača, možete saznati sa sajtu AMSS.

Lokacije za podnošenje zahteva za izdavanje sertfikata i kartica možete pogledati na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. 

Za dodatne informacije postete sajt cpc.rs, Facebook stranicu AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95 i Instagram profil centar_za_cpc.