Mađarska od 1. februara uvodi novine za plaćanje e-putarine

Mađarska služba za naplatu putarine NUSZ Zrt. najavila je promene opštih uslova poslovanja vezanih za pojedinačne ugovore o korišćenju sistema elektronske naplate putarine srazmerno pređenom putu, a koje stupaju na snagu 1. februara 2023. godine.

Izmenama opštih uslova poslovanja bliže je definisan način određivanja evro kategorije vozila, a ujedno je definisan i rok od najmanje tri a najviše 15 dana da korisnik dopuni podatke o vozilu. Takođe, izmenama su i dodatno pojašnjena pravila u vezi za ugovorima za postpejd plaćanje putarine.

Jedna od značajnih izmena je ta da od 1. februara 2023. godine korisnik prilikom raskida ugovora ima pravo na povraćaj neiskorišćenih sredstava, navodi se u saopštenju Mađarske službe za naplatu putarine NUSZ Zrt.

Kompletan izmenjeni tekst Opštih uslova dostupan je na veb stranici službe OVDE.