Nove izmene Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima za teretna vozila

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo izmene i dopune Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i o obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova.

Izmene i dopune su 5. jula 2022. godine objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije (br 75/2022), a stupaju na snagu 8. dana od dana objavljivanja.

Prečišćen tekst Pravilnika o možete pogledati i preuzeti OVDE.