Nove mere kontrole stranih prevoznika u Rusiji

Podsećamo prevoznike da su u Rusiji 7. juna stupile na snagu određene izmene Saveznog zakona br. 398-FZ iz decembra 2020.

Pre svega, član 11. Saveznog zakona dopunjen je odredbama u kojima je opisana procedura za ulazak i izlazak sa teritorije Ruske Federacije vozila u vlasništvu stranih prevoznika, u slučaju upravnih prekršaja koja su takva vozila učinila tokom rada na teritoriji Ruske Federacije. Zakon nalaže da se ova vozila mogu zadržati, osnosno da ne smeju izaći sa teritorije Rusije, dok se ne izmire kazne za učinjeni prekršaj (stav 42, član 11).

Takođe, ako se na graničnom prelazu otkrije da je vozilo u vlasništvu stranog prevoznika ranije izvršilo saobraćajni prekršaj na teritoriji Ruske Federacije, biće mu dozvoljeno da izađe iz Ruske Federacije tek nakon plaćanja administrativne kazne (stav 43, čl. 11).

U saopštenju Državne saobraćajne policije Rusije podseća se da je provera neplaćenih kazni moguća u posebnom odeljku na zvaničnoj internet stranici, unošenjem registarske tablice (uključujući i strane).