Objavljen tender za implementaciju Nacionalnog jednošalterskog sistema u Srbiji

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za dizajn i implementaciju Nacionalnog jednošalterskog sistema (National Single Window System), koji bi, kako se navodi, trebalo da poveća transparentnost i smanji troškove prekogranične trgovine na Zapadnom Balkanu.

U pitanju je uniformni sistem koji će integrisati podatke više od 10 institucija, poput aplikacija za pribavljanje setifikata, dozvola fitosanitranih inspekcija i drugo. Koncept će obuhvatiti i automatizovani (bespapirni) sistem uvoza i izvoza, koji se trenutno razvija u Srbiji.

– Uspostavljanje Nacionalnog jednošalterskog sistema će, između ostalog, olakšati uvozne i izvozne procedure, kako sa strane privrede, tako i sa strane Uprave carina. Nacionalni jednošalterski sistem će biti povezan i razmenjivaće podatke sa drugim, sadašnjim i budućim eksternim sistemima – navodi se u tenderu.

Precizirano je i koja dodatna oprema će biti potreba za razvoj -kompjuteri, printeri, ruteri itd. Sistem će se nalaziti u Državnom data centru u Kragujevcu i u Data centru Uprave carina, a projekat se finansira iz zajma Svetske banke. Period za razvoj, instalaciju i isporuku Nacionalnog jednošalterskog sistema je 24 meseca od datuma početka posla.

Zainteresovani ponuđači mogu da pošalju svoje prijave do 15. maja 2024. Kompletan tender možete pogledati OVDE. 

Uvođenje Јednošalterskog sistema je deo projekta o unapređenju trgovine i saobraćaja na Zapadnom Balkanu pokrenutog 2019. godine u saradnji sa Svetskom bankom. Očekuje se da kada bude uveden, taj sistem omogući povećanje transparentnosti, smanjenje troškova transporta, unapređenje koordinacije, kako unutar Uprave carina, tako i sa graničnim inspekcijskim službama, što će značajno uticati na smanjenje vremena neophodnog za obavljanje formalnosti pri prometu robe.